Na području Unsko-sanskog kantona u samoizolaciji se nalazi 2561 osoba

Bihać

Na području Grada Bihaća u protekla 24 sata potvrđen je jedan slučaj pozitivan na virus COVID-19, čime je broj oboljelih na području grada iznosi pet osoba, uz jedan smrtni slučaj. Trenutno je u samoizolaciji po riješenjima nadležnih službi na području grada 577 osoba, dok je na području Unsko-sanskog kantona u samoizolaciji se nalazi 2561 osoba.

 

Na području Grada Bihaća u protekla 24 sata evidentirano je petneaest narušavanja javnog reda i mira, a nije evidentirana niti jedna saobraćajna nesreće. Vatrogasna jedinica Bihać nije imala intervencija.

Centar za socijalni rad nastavio je i jučer (petak) sa podjelom prehrambenih pakete za korisnike stalne novčane pomoći (socijalna pomoć). U protekla dva dana podijeljeno je ukupno 65 prehrambenih paketa, u mjesnim zajednicama Ribić, Gornje Prekounje, Hatinac, Luke, Vinica, Mali Lug. Paket se sastoji od osnovnih životnih namirnica i higijenske potrepštine, a uposlenici Centra nastavljaju sa podjelom paketa

Ispred ZU „Doma zdravlja“ u funkciji je trijažni punkt koji je postavljen u krugu objekta, radi trijaže svih pacijenata koji ulaze u ovu zdravstvenu ustanovu, a shodno naredbi Gradskog štaba Civilne zaštite u toku su završni radovi na uređenju izolatorija kapaciteta 75 kreveta za oboljele osobe od koronavirusa IV kategorije (kritično oboljelih koronavirusom COVID-19), III kategorije, kao i srednje teško oboljele osobe koronavirusom COVID-19 i II kategorije po procjeni ovlaštenog ljekara. 

Tokom proteklog dana članovi štabova civilne zaštite po mjesnim zajednicama izvršili su redovnu kontrolu osoba kojima su izdata rješenja o samoizolaciji ili zdravstvenom nadzoru zbog preventivne zaštite od koronavirusa COVID-19. Prema izjavama članova štabova mjesnih zajednica Klokot-Papari ( 9 osoba u izolaciji), Žegar ( 4 osobe u izolaciji), Ripač (10 osobe u izolaciji), Srbljani, Pritoka( devet osoba u izolaciji), Izačić ( 58 osoba u izolaciji), Hatinac, Orašac ( 26 osoba u izolaciji), Vrsta ( 15 osoba u izolaciji), Kamenica ( 15 osoba u izolaciji), Brekovica ( 37 osobe u izolaciji), Gata ( 21 osoba u izolaciji), Ribić-Orljani ( 9 osoba u izolaciji), Vedro Polje, Luke, Jezero-Privilica( 16 osoba u izolaciji) , Kulen Vakuf ( 4 osobe u izolaciji), građani u samoizolaciji poštuje naredbu Kantonalnog štaba civilne zaštite USK-a. Članovi štabova, istovremeno su u svim mjesnim zajednicama Grada Bihaća obišli su starije osobe i porodice u stanju socijalne pomoći.  

Uposlenici JP Veterinarska stanica Bihać izvršili dezinfekciju prostora Organa uprave, Vatrogasne jedinice Bihać, JU Stanouprava Bihać, Zavoda za prostorno uređenje, svih prevoznih sredstava za prevoz namirnica životinjskog porijekla u unutrašnjem prometu i onih što ulaze iz inostranstva. U kontinuitetu se vrši dezinfekcija šalterskih službi banaka i privremenih prihvatnih centara za migrante( Borići i Sedra) i stambenih zgrada. 

 

Upravitelji zgrada vrše pojačano čišćenje i dezinfekciju objekata kolektivnog stanovanja. Na osnovu radnog naloga izvršena je dezinfekcija 14 zgrada kojima je upravitelj firma Zijo i sin, 22 zgrada kojima je upravitelj firma GTO:

 

GTO DOO TO 1/6; 1/8, Sarajevksa, Ozimice I

GTO DOO TO 17/2, Hasana Kjafije Prušćaka, Ozimice I

GTO DOO TO 12/1;12/2, Hasana Kjafije Prušćaka, Ozimice I

GTO DOO P+12/1, Hasana Kjafije Prušćaka, Ozimice I

GTO DOO P+8/2, Hasana Kjafije Prušćaka, Ozimice I

GTO DOO Lamela 4/1, Ferhad paše Sokolovića, Ozimice I

GTO DOO Lamela 4/3, Ferhad paše Sokolovića, Ozimice I

GTO DOO Lamela 4/6, Hamdije Ćemerlića

GTO DOO Lamela CB1, Bosanskih šehida, Ceravci

GTO DOO Lamela CB4,Bosanskih šehida, Ceravci

GTO DOO Lamela CB2, Bosaskih šehida, Ceravci

GTO DOO Lamela CB3 L1, Bosaskih šehida, Ceravci

GTO DOO Lamela CB3 L2, Bosaskih šehida, Ceravci

GTO DOO Lamela CB6 Josipa Vancaša, Ceravci

GTO DOO Lamela ABC, Zaima Imamovića, Ceravci

GTO DOO Bihaćkih branilaca 73, Prekounje

GTO DOO Husrefa Redžića 4, Prekounje

GTO DOO Kombiteks P+8/1,Ćamila Sijarića, Hatinac

GTO DOO 5 Korpusa 12 B, Centar

GTO DOO Omera Novljanina, Privilica

GTO DOO H-5, V-og Korpusa, Centar

GTO DOO H-4, V-Ešrefa Kovačevića, Centar

 

Bedem 8, Centar

Zijo i sin d.o.o.

Bedem 18, Centar

Zijo i sin d.o.o.

SPO 1 A, Ozimice I

Zijo i sin d.o.o.

TO 11, dva ulaza, Ozimice I

Zijo i sin d.o.o.

 

TO 10, dva ulaza, Ozimice I

Zijo i sin d.o.o.

Zaima Imamovića 54, Lamela A i B, (zgrada BINGO)

Zijo i sin d.o.o.

L-1, Ozimice I

Zijo i sin d.o.o.

 

Na osnovu naloga JU Stanouprave, uposlenici JP „Veterinarska stanica“ Bihać izvršila je jučer (27. mart. 2020. godine) dezinfekciju 69 zajedničkih dijelova zgrada na slijedećim zgradama:

LAMELA 2 OZIMICE I

LAMELA 3 OZIMICE I

LAMELA 3/2 OZIMICE I

LAMELA 3/5 OZIMICE I

LAMELA 3/6 OZIMICE I

LAMELA 3/7 OZIMICE I

LAMELA 4 OZIMICE I

LAMELA 4/2 OZIMICE I

LAMELA 4/5 OZIMICE I

TO 13/A OZIMICE I

TO 13/B OZIMICE I

BLOK 1 D1 OZIMICE II

BLOK 1 D4 OZIMICE II

BLOK 2 D4 OZIMICE II

BLOK 5 D2 OZIMICE II

BLOK 6 D3 OZIMICE II

BLOK 6 D5 OZIMICE II

BLOK 7 D1 OZIMICE II

BLOK 7 D2 OZIMICE II

BLOK 7 D3 OZIMICE II

BLOK 7 D4 OZIMICE II

BLOK 7 D5 OZIMICE II

BLOK 8 D3 OZIMICE II

BLOK 9 D1 OZIMICE II

BLOK 9 D2 OZIMICE II

BLOK 9 D3 OZIMICE II

BLOK 10 D1 OZIMICE II

BLOK 10 D2 OZIMICE II

BLOK 10 D3 OZIMICE II

BLOK 10 D4 OZIMICE II

BLOK 10 D6 OZIMICE II

BLOK 11 D1 OZIMICE II

BLOK 11 D2 OZIMICE II

BLOK 11 D3 OZIMICE II

BLOK 11 D4 OZIMICE II

BLOK 11 D5 OZIMICE II

BLOK 12 L2 OZIMICE II

BLOK 12 L3 OZIMICE II

BLOK 12 L4 OZIMICE II

H 1/I HARMANI

H 1/II HARMANI

H 1/III HARMANI

H 2 HARMANI

H 3 HARMANI

H 10 HARMANI

H 11 HARMANI

H 15/1 HARMANI

H 15/4 HARMANI

H 15/6 HARMANI

H 15/7 HARMANI

H 18/A i B HARMANI

H 18/C i D HARMANI

5. KORPUSA 12 HARMANI

BOSANSKA 10 CENTAR

BOSANSKA 13 CENTAR

BOSANSKA 15 CENTAR

BEDEM 20 CENTAR

BEDEM 22 CENTAR

BEDEM 30 CENTAR

HVO 1 CENTAR

NURIJE POZDERCA CENTAR

 

Uposlenici JKP Komrad nastavili su sa čišćenjem ulica i pješačkih staza. Na tim poslovima pored mehanizacije angažirano je 17 uposlenika JKP Komrad. Također, vrši se redovan odvoz smeća.

 

Vodosnabdijevanje na području Grada Bihaća odvija se bez poteškoća i prekida. Voda na svim izvorištima koja su pod nadzorom JP „Vodovod“ Bihać je zdravstveno ispravna. Snabdijevanje električnom energijom na području grada Bihaća odvija se bez ikakvih poteškoća. PTT saobraćaj se odvija bez poteškoća.

 

Izvor: