Nakon duge i teške bolesti preminuo Ivan Gabelica, bivši saborski zastupnik i osnivač HČSP

esa
Gabelica je preminuo u 83. godini života u Zagrebu

Ivan Gabelica, bivši saborski zastupnik, osnivač Hrvatske čiste stranke prava (HČSP) i advokat, umro je nakon duge i teške bolesti u 83. godini života u nedjelju u Zagrebu.

On je, kako je zabilježeno u Hrvatskom biografskom leksikonu, rođen u Podbablju kraj Imotskog 1939. godine. Gimnaziju je završio 1962. u Ljubuškom, a studij prava 1968. u Zagrebu. Nakon studija radio je kao advokatski pripravnik od 1969. do 1973., pravnik u više preduzeća u periodu od 1973. do 1980, a poslije, sve do 1995. godine, kao advokat.

Gabelica je kao hrvatski nacionalist hapšen, suđeno mu je, a otpuštan je i s posla. Zatvorske kazne služio je u dva navrata u logoru na otoku Svetom Grguru 1959.–1961. i u Staroj Gradiški 1966. godine. Godine 1989. nastupio je na tribini Inicijativnog odbora HDZ-a.

Na listi Hrvatske demokratske stranke bio je izabran u Hrvatski sabor, a 1994. godine osnovao je Hrvatsku čistu stranku prava, kojoj je postao prvim predsjednikom. Nakon toga se pridružio Hrvatskoj stranci prava (Ante Đapića) i na njenoj listi 1995. bio izabran u Zastupnički dom Sabora te 1996. ponovno došao na čelo Hrvatske čiste stranke prava.

Objavio je knjigu "Blaženi Alojzije Stepinac i hrvatska država" (2007.)

Izvor: