Nastavak 17. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

fbih
Nastavak 17. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine će se održati danas.

Predstavnički dom je na prošloj sjednici odobrio Prijedlog budžeta FBiH za narednu godinu, kao i Prijedlog pratećeg zakona o izvršavanju tog budžeta.

Nakon toga predstavnici su odobrili i Prijedlog zakona kojim se rješava pitanje finansiranja Grada Mostara za iduću godinu.

Zastupnica Lana Prlić je amandmanom zatražila da za Mostar bude donesena odluka o privremenom finansiranju, a da budžet za 2021. izglasa novi saziv Gradskog vijeća po konstituiranju, budući da su u tom gradu, nakon više godina, nedavno održani lokalni izbori. Amandman zastupnice Prlić odobren je većinom glasova, pa je postao sastavni dio akta čiji je puni službeni naziv Prijedlog zakona o dopuni Zakona o budžetima FBiH.

Nakon ovih odluka, prekinuto je dugotrajno zasjedanje Predstavničkog doma, čiji nastavak je danas.

Izvor: