Novi prekidi isporuke električne energije za Cazin, Bužim i Sanski Most

Mmm

Podružnica “Elektrodistribucije” Bihać-PJD Bihać obaviještava kupce da će zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima, doći do prekida u isporuci električne energije u poslovnoj jedinici

CAZIN

Dana 09.04.2021. godine 

  • od 09:00 do 16:00 sati trafo-područja: Podgredina 1 i 2, Sivići, Šolići, Memića Brdo 1 i 2, Krehić Vodovod, Donji Memići, Stijena Vodovod centar, Vilenjača, Vilenjača – škola, Vodovod, Mehulići, Poljane, Donji Nuhići, Gornji Nuhići, Bajrići, Zmajevac i Stijena 5 Ilijaševac, Bosna Stijena, Bajrići Skladište, Miostrah 3, 4, 5 6, Jakupovići, Stijena 4, Stijena 3 Kaljikovići, Stijena 2, Stijena 4 Hepići, Miostrah 2 Beegići, Farma Mušića bare, Pilana Budo S, Donji, Malići, Bajrići Skladište, Farma Bajrići, GSM Gomila repetitor I Dehidratorska Silići, 
  • od 09:00 do 11:00 sati trafo-područja: Šepići 1 i 2, Suljići, Donja Koprivna 1 i 2, Cazinka, Rakovići, Kržalići 1, 2 i 3, Vodovod Ljubijankići, Fejzagići, Ljubijankići 1 i 2, Elkasova rijeka, Ponjevići 1 i 2, Elkići, Liđani, Bečići, Gornja Koprivna 1 i 2, Vodovod, Osmičevići, Duratovići, mizići, Toromani 1 i 2 i GSM Repetitor Sljeme,

SANSKI MOST

Dana 10.04.2021. godine 

  • od 09:00 do 16:00 sati povremeno kupci u trafo-području Metalorad (dio naselja Omladinskog, dio ulice Hasana Kikića od raskrsnice sa prijedorskom do zgrade starog FIS-a)

BUŽIM

Zbog interventnih radova Elektroprijenosa BiH – TJ Bihać na spriječavanju kvara u objektu TS 110 kV „Bužim“ doći će do prekida u isporuci električne energije kupcima na području općine Bužim dana 09.04.2021. godine u periodu od 15:00 do 15:45 sati.

Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca zapodručje USK-a na broj besplatnog telefona 080 020 134.        

Izvor: