Novi prekidi isporuke električne energije za Cazin i Veliku Kladušu

Nnn

Podružnica “Elektrodistribucija” Bihaćobaviještava kupce da će zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima, doći do prekida u isporuci električne energije u poslovnim jedinicama prema slijedećem rasporedu:

CAZIN

14.04.2021. godine 

15.04.2021. godine 

16.04.2021. godine 

  • od 09:00 do 15:00 sati trafopodručja: Krivajski Puškari 
  • od 09:00 do 10:00 i od 14:00 do 15:00 sati trafopodručja: Gornji Nadarevići, Krivajski Puškari 2, Krivaja 1 i 2, Krivaja Lulići, Krivaja Hamulići, Krivaja Porčići, Tržačka Platnica 1, 2 i 3.

17.04.2021. godine 

VELIKA KLADUŠA

14.04.2021. godine 

15.04.2021. godine 

Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca zapodručje USK-a na broj besplatnog telefona 080 020 134.          

 

Izvor: