Novi projekti energetske efikasnosti u Unsko-sanskom kantonu

vlada
U Vladi USK-a danas je upriličeno zajedničko potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju između UNDP i Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u svrhu implementacije projekta pod nazivom „Povećanje energetske efikasnosti javnih objekata Unsko-sanskog kantona“, te Sporazumi o sufinanciranju istog projekta između gradova Bihaća i Cazina sa jedne strane i UNDP-a sa druge strane.


Ukupna vrijednost potpisanih sporazuma je nešto veća od 485.000 KM. Realizovat će se tri projekta, i to izgradnja kotlovnice i modernizacija sistema grijanja u zgradama Kantonalne vlade, Skupštine USK i Ministarstva unutrašnjih poslova, zatim sanacija krova i ugradnja grijnog sistema u sportskoj dvorani Tehničkog školskog centra u Bihaću, te zamjena stolarije i sistema grijanja u Osnovnoj školi "Cazin 2".

Cilj projekta je smanjiti potrošnju energenata što će rezultirati uštedama u Budžetu USK-a, smanjiti korištenje fosilnih goriva i ublažiti proces globalnog zatopljenja putem reducirane emisije ugljičnog dioksida i drugih štetnih plinova u atmosferu.

Na taj način će se doprinijeti i zaštiti okoliša, povećat će se energetska održivost objekta kroz trajnost, kvalitetu i produžen životni vijek, unaprijediti implementacija federalnih i kantonalnih zakona i podzakonskih akata o prostornom uređenju i građenju kojima su definirani načini uštede energije, toplinska zaštita, te energetska svojstva koja građevina mora posjedovati.

Izvor: