Održan drugi sastanak Kantonalne radne grupe za izradu „Plana zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona“

Danas 09.12.2019. godine sa početkom u 10:00 sati u sali za sjednice Vlade Unsko-sanskog kantona održan je drugi sastanak Kantonalne radne grupe za izradu „Plana zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona“.

Naime, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u partnerstvu sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u novembru 2018. godine aplicirali su kod Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na Javni konkurs sa projektnim prijedlogom pod nazivom „Plan zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona“.

Obzirom da je projekt odobren za sufinanciranje, realizirane su prve aktivnosti kao što su odabir konsultanta shodno Zakonu o javnim nabavkama BiH, potpisani ugovori, zatim je Vlada Unsko-sanskog kantona na prijedlog gradova i općina imenovala Kantonalnu radnu grupu za izradu „Plana zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona“. Nakon toga održan je prvi sastanak Kantonalne radne grupe, a nakon toga od strane konsultanta i u dogovoru sa istima izvršen terenski obilazak svih lokanih zajednica Unsko-sanskog kantona.

Kako je konsultant u završnoj fazi izrade Nacrta „Plana zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona“, danas je održan drugi sastanak Kantonalne radne grupe na kojem je prezentiran dokument koji između ostalog uključuje: postojeće stanje, tj. analizu prikupljenih podataka, strateške i operativne ciljeve sa definiranim programima i projektima, te način prioritetizacije planiranih programa i projekata, i tehnički dio dokumenta, odnosno pregled aglomeracija za svaki grad i općinu sa njihovim prioritetima.

Ovo je bila prilika da ministar Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Adnan Alagić, istakne da se radi o dokumentu koji će definirati prijedloge mjera koje je neophodno poduzeti kako bi se unaprijedio proces rješavanja problema odvodnje fekalnih voda i njihov odgovarajući tretman u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona sa svrhom unapređenja stanja okoliša, zaštite biološke raznolikosti i zaštite javnog zdravlja, odnosno unaprijedila kvaliteta življenja građana Unsko-sanskog kantona i Sliva rijeke Une.

Radi se o projektu koji je financijski podržan od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH u iznosu od 50% njegove ukupne vrijednosti.

Izvor: