Bihać: Održana promocija Kur'ana s prijevodom Nurke Karamana

Ovu promociju je veoma uspješno moderirao mr. Suad-ef. Mahmutović, a pored muftijstva kao organizatora, aktivno učešće u organizaciji ove promocije su uzeli i Islamski pedagoški fakultet, Medresa „Džemaludin-ef. Čaušević“, Mreža mladih i Odjela za brak i porodicu Muftijstva bihaćkog.

Kur'an je Božija riječ čija se čuda neprestano nižu. Jedno od velikih kur'anskih čuda je svakako i to da svako vrijeme i mjesto ponudi novu originalnu interpretaciju značenja brojnih ajeta čije značenje nije bilo moguće dokučiti u nekom prethodnom vremenu. Koliko god se više posvetimo učenju i izučavanju Kur'ana, on nam omogućava da otkrivamo nove, do sada za nas i za ostale naše savremenike, nepoznate činjenice koje razgaljuju dušu, oplemenjuju razum, čine čovjeka ispunjenim i osvjetljuju mu put istinske spoznaje. Prijevodi Kur'ana na druge nearapske jezike u dobroj mjeri potiču na ovakvo razumijevanje Kur'ana i kod onih koji ne razumiju arapski jezik i svaki novi prijevod Kur'ana je doprinos novom razumijevanju Božije riječi – zaključeno je na predstavljanju Kur'ana s prijevodom Nurke Karamana koje je održano u četvrtak, 10.10.2019. godine u Sali Muftijstva bihaćkog u Bihaću.

U prisustvu velikog broja publike, pod pokroviteljstvom muftije bihaćkog hafiza Mehmed-ef. Kudića, o ovom izvanrednom prijevodu, prema riječima struke, govorili su dr. Rifet Šahinović, profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, prof. Zijad Ljevaković, dugogodišnji profesor tefsira u GHB medresi i Nurko Karaman, prevodilac Kur'ana.

Prisutne je na samom početku poselamio i izrazio dobrodošlicu muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić. Istakao je veliko zadovoljstvo što se ovakav događaj organizira u prostorijama Muftijstva bihaćkog i što će svi oni koji su došli da prisustvuju ovom predstavljanju Kur'ana s prijevodom Nurke Karamana osjetiti barem djelić slasti koju Kur'an pobudi u čovjeku.

Kao što su hafizi čuvari Kur'ana Časnog, tako su i prevodioci čuvari autentičnog prijevoda koji je u skladu sa vremenom i prostorom u kojem živimo. Arapski jezik je jezik Ujedinjenih nacija, na petom je mjestu po korištenju u svijetu, ali da nije Kur'ana, niti bi arapski jezik opstao, niti arapi kao narod. Zahvalan sam Gospodaru koji nam je dao da imamo takve ljude koji svojim velikim zalaganjem čuvaju bosanski jezik i njeguju bosanski jezik prevođenjem Kur'ana.“ – istakao je muftija Kudić

Promociji su prisustvovali brojni predstavnici društveno-političkog života Unsko-sanskog kantona. Prisutne su poselamili i kratko se obratili gradonačelnici Bihaća i Cazina Šuhret Fazlić i Nermin Ogrešević, kao i zamjenik premijera i ministar u vladi Unso-sanskog kantona Adnan Alagić.

Prvi promotor je bio prof. dr. Rifet Šahinović. On je govorio sa posebnim poštovanjem prema prijevodu Nurke Karamana. Prema naknadnom svjedočenju samog prevodioca, prof. Šahinović je pogodio u samu srž ciljeva koje je autor postavio kod ovog prijevoda, pogotovo u kontekstu originalnosti prijevoda pojedinih riječi i jednostavnost u razumijevanju teksta i konteksta.

Postoje u Kur'anu Časnom različite riječi koje su pojedini prevodioci uopšteno prevodili. Nurko Karaman je svaku riječ prevodio onako kakva je ona u originalu. Imamo riječi „Bir, Ihsan i ma'ruf“ npr. Mnogi prevodioci Kur'ana su sve ove riječi preveli kao „dobro“. S obzirom da ih je uzvišeni Allah u različitim kontekstima spomenuo, sigurno je da one imaju i različito značenje. Karaman je npr. „Bir“ prevodio kao sveopšte dobro, „ihsan“ kao dobročinstvo, a „ma'ruf“ kao opće poznato i poznato dobro. Ovaj nam primjer govori koliko je važan prijevod Nurke Karamana u kontekstu boljeg razumijevanja Božije riječi.

Drugi promotor je bio prof. Zijad Ljevaković. On se posebno fokusirao na komparaciju prijevoda i predstavio prisutnoj publici sve zahtjevne segmente u procesu prevođenja Kur'ana naglasivši da Nurko Karaman nije samo prevodio Kur'an, on je promišljao sve ono što je radio prije nego li se odlučio da određeni izraz ili rečenicu prevede onako kako sada stoji.

Svaki prijevod Kur'ana kojem mi imamo pred sobom je ustvari izbor značenja. Koliko god nam ponude neka važna značenja, uskrate nas za ona druga i to je posebnost Kur'ana. Nurko Karaman nije samo prevodilac Kur'ana. On je prije nego se odlučio na određeni prijevod duboko promišljao značenje svake riječi i u taj princip me je uvjerio nebrojeno puta.“

I posljednji promotor ove promocije koja je po svemu bila posebna je bio autor prijevoda Nurko Karaman. On je iskazao poseban respekt prema organizatorima i promotorima, ali se posebno referisao na izlaganje dr. Šahinovića, koje je prema njegovim riječima bilo „pogodak u srž onoga što je mislio podijeliti kao specifičnost ovog prijevoda.“

Najvažniji segment svakog prijevoda je jasnoća prijevoda. Meni je ovaj princip bio najvažniji motiv zbog kojeg sam se odlučio prevoditi Kur'an. Čitajući razne prijevode u proteklih četrdeset godina nailazio sam na neke dijelove koji mi nisu bili jasni. Vjerujem da je jedan od razloga što se malo vodilo računa o međusobnoj povezanosti ajeta i kvalitetnog razumijevanja konteksta. Kur'anski ajeti nisu „nabacane“ vrijednosti bez bilo kakve povezanosti. Korelacija ajeta i jasnoća Božije poruke je ključna u svakom prevođenju.“ – naglasio je prevodilac.

On se referisao na još neke segmente u prevođenju sa konkretnim primjerima prethodnih prijevoda i prijevoda na koje se on odlučio, što u konačnici potvrđuje da ovaj prijevod Kur'ana nije prevođen samo da bi se preveo i da bi bio jedan u nizu prijevoda, već da bi bio doprinos u boljem razumijevanju Božije riječi na bosanskom jeziku.

Na kraju se obratio i Mustafa Bećirević, direktor izdavačke kuće Kupola koja je štampala ovaj prijevod Kur'ana, a dovu je proučio doc. dr. Hajrudin Hodžić, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću.

Ovu promociju je veoma uspješno moderirao mr. Suad-ef. Mahmutović, a pored muftijstva kao organizatora, aktivno učešće u organizaciji ove promocije su uzeli i Islamski pedagoški fakultet, Medresa „Džemaludin-ef. Čaušević“, Mreža mladih i Odjela za brak i porodicu Muftijstva bihaćkog.