Oglas za posao: "Krupa kabine" d.o.o. zapošljava više radnika

Oglas za posao

DRUŠTVO “KRUPA KABINE” D.O.O. PROIZVODNJA KABINA BOSANSKA KRUPA POZIVA SVE ODGOVORNE, POUZDANE I MOTIVIRANE OSOBE KOJE SE ŽELE PROFESIONALNO RAZVIJATI DA SE PRIJAVE NA

J A V N I   O G L A S

ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA U RADNI ODNOS

 

I- NAZIV RADNOG MJESTA: TEHNOLOG – 1 IZVRŠITELJ

II- OPIS POSLOVA: OBAVLJA POSLOVE PLANIRANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA, ORGANIZIRA PROCESNU DOKUMENTACIJU I RADNE UPUTE, ORGANIZIRA UVOĐENJE I RAZVOJ NOVIH PROIZVODA, KREIRA PONUDE.

III – USLOVI:

 • VSS - TEHNIČKOG SMJERA;
 • POŽELJNO ALI NE I NEOPHODNO:
 1. POZNAVANJE STRANIH JEZIKA, PRI ČEMU PREDNOST IMAJU KANDIDATI SA ZNANJEM ENGLESKOG ILI ITALIJANSKOG JEZIKA,
 2. PRETHODNO RADNO ISKUSTVO,
 3. POSJEDOVANJE CERTIFIKATA/DOKAZA O ZAVRŠENOM INTERNACIONALNOM ILI EVROPSKOM KURSU ZA ZAVARIVANJE (IWE ili EWE),
 4. POZNAVANJE RADA SA 2D I 3D CAD PROGRAMIMA, POZNAVANJE OSNOVA TEHNOLOŠKIH PROCESA

NAPOMENA: ZA KANDIDATE BEZ RADNOG ISKUSTVA OBEZBIJEĐENA JE OBUKA. DRUŠTVO “KRUPA KABINE” D.O.O. PROIZVODNJA KABINA BOSANSKA KRUPA SNOSI TROŠKOVE OBUKE I PRIJEVOZA.

IV- TRAŽENE SPOSOBNOSTI:

 • SAMOSTALNOST U RADU KAO I RAD U TIMU
 • DOBRE ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE
 • ŽELJA ZA DALJIM UČENJEM I USAVRŠAVANJEM

V- NUDIMO VAM:

 • ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA RAZDOBLJE DO TRI MJESECA UZ PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA UZ MOGUĆNOST NAKNADNOG ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME
 • RAD U POTICAJNOJ I UGODNOJ ATMOSFERI
 • EDUKACIJU I STRUČNO USAVRŠAVANJE
 • PRILIKU ZA LIČNI I PROFESIONALNI RAST I RAZVOJ

POZIVAJU SE SVI ZAINTERESIRANI KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU NAVEDENE USLOVE DA PRIJAVU SA KRAĆOM BIOGRAFIJOM POŠALJU NA ADRESU:

“KRUPA KABINE” D.O.O.

ULICA UNSKA B.B.

BOSANKA KRUPA

ILI NA E-MAIL ADRESU: KRUPA@KK-CAB.COM

 

OGLAS OSTAJE OTVOREN DO POPUNE RADNIH MJESTA.

VIŠE INFORMACIJA MOŽETE DOBITI NA BROJ TELEFONA: 037/470026

Izvor: