fbpx Operativna grupa USK usvojila nove zaključke povodom migrantske krize u USK

Operativna grupa USK usvojila nove zaključke povodom migrantske krize u USK

Home

Operativna grupa USK usvojila nove zaključke povodom migrantske krize u USK

Premijer USK Mustafa Ružnić sazvao je danas u Bihaću sastanak Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK.

Operativna grupa grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona razmatrala je aktualnu situaciju te donijela slijedeće zaključke:

1. – Na području Unsko-sanskog kantona neće biti dozvoljeno formiranje novih prihvatnih centara, ad hoc formirani privremeni centri Bira i Miral, unutar naseljenih područja Bihaća i Velike Kladuše, moraju biti izmješteni van naseljenog područja. Operativna grupa upućuje poziv Draganu Mektiću, ministru sigurnosti BiH i predstavnicima: Službe za poslove sa strancima, IOM-a, UNHCR-a i Gradske uprave Grada Bihaća da se odazovu pozivu na hitni sastanak, u Bihaću 23. aprila, u cilju preciziranja dogovora o određivanju lokacije , na kojoj bi privremeni migracioni centar formiralo Ministarstvo sigurnosti, a u svrhu izmještanja centara „Bira“ i „Miral“, piše Usn.ba.

2. – Operativna grupa saglasna je da privremeni centri u „Sedri“ i „Đačkom domu“ u Borićima ostaju, do daljnjeg, za smještaj porodica sa djecom i djece bez pratnje. Operativna grupa ostaje pri stavu da se kapacitet za prihvat migranata ni u ovim privremenim centrima ne može povećavati iznad utvrđenih kvota.

3. – Podržavamo prijedlog dostavljen svim institucijama od Službe za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, koje je nadležno da provodi politiku i uređuje procedure za kretanje i boravak stranaca u Bosni i Hercegovini, kojim se od nadležnih organa traži da „prilikom prodaje voznih karata, odnosno prilikom ulaska putnika u sredstva javnog prevoza, onemoguće ulazak osobama koje ne posjeduju potvrdu o izraženoj namjeri za azil, a sve u cilju zaštite sigurnosti građana i imovine u BiH“ uključujući i osobe kojima je istekao zakonski rok od 14 dana za podnošenje zahtjeva za azil. Ukoliko prevoznici budu postupali suprotno ovim uputama i omogućavali prevoz ilegalnim migrantima koji nisu prošli obradu od strane Službe za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH i time direktno uzrokovali neugodne situacije i ugrožavali sigurnost građana i njihove imovine, bićemo prisiljeni podnijeti krivične prijave. Zahtijeva se od Službe za strance da i dalje kontrolišu priliv migranata na područje USK koji ne smije preći kapacitet za prihvat od ukupno 3200 osoba.

4. – Kantonalne inspekcije će izvršiti inspekcijske nadzore u privremenim centrima „Bira“ i „Miral“ i hitno dostaviti nalaz nadzora o ispunjavanju potrebnih uvjeta za smještaj ljudi, obzirom da su centri uspostavljeni s namjerom kratkotrajnog premoštavanja situacije, a nikako za duži vremenski period. Kantonalna inspekcija će pojačano nastaviti i sa aktivnostima kontrole nelegalnih iznajmljivača smještaja ilegalnim migrantima.

Topic
Objavio: Pet, 19/04/2019 - 23:10

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top