CAZIN: Organizovana ekološka akcija na području Ostrožca

U saradnji sa komunalnom inspekcijom Grada Cazina uposlenici Cazinske Šumarije sproveli su akciju čišćenja dijela Ostrožca uz putnu komunikaciju Cazin-Bihać.

Prikupljeno je preko 200 vreća otpada koje je Komunalno preduzeće “Čistoća” odvezlo na deponiju.

Redovnom terenskom kontrolom inspektori Grada Cazina uočili su velike količine otpada koje su neodgovorni građani ostavili u rejonu Ostrožca uz putnu komunikaciju Cazin-Bihać.

Onečišćenjem okoliša stvara se ružna slika o našem društvu,državi i nama samima te povećava rizik od izbijanja opasnih bolesti.

“Ukoliko neko od građana primjeti da neko baca smeće, pa čak i samo iz auta po novom zakonu, da se upiše i prijave te da će osoba biti sankcionisana” navodi Bajramović.


Koliko su naši građani neodgovorni kad pored korpe za smeće, koje su postavljene svugdje bacaju u šumu, pored ceste? Pogledajte u sljedećem prilogu više o samoj sprovedenoj akciji: 

Izvor: