Oružane snage BiH neće čuvati državnu granicu u uslovima migrantske krize

Parlament BiH
U nastavku sjednice Doma naroda Parlamenta BiH većinom glasova prihvaćen je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, kao i Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija BiH za 2019. godinu.

 

Međutim, odbijena je delegatska incijativa Denisa Bećirovića kojom Dom naroda Parlamenta BiH poziva Predsjedništvo BiH da, u najkraćem mogućem roku od dana usvajanja ove inicijative, donese Odluku o angažiranju Oružanih snaga BiH na državnoj granici s cilјem pomoći Graničnoj policiji BiH u zaustavlјanju ilegalnih prelazaka državne granice i osiguranja sigurnosti za sve narode i građane BiH, te kako je Bećirović istakao, migrantska kriza je goruće pitanje u BiH i da je vrijeme da se počne djelovati odgovorno i državnički.

Bećirović je govorio i o tome da u BiH danas imamo na hiljade ljudi za koje nije pozant identitet i da je potrebno pozvati Predsjedništvo da odobri učešće Oružanih snaga u čuvanju državnih granica jer nedostaje oko 1.200 ili 1.300 državnih graničnih policajaca.

Također je dodao da ovo nije tema za međustranačka prepucavanja i da HDZ i SNSD koji glasaju protiv sve odbijaju a ništa ne nude.

Inicijativu Bećirovića podržao je i delegate Zlatko Miletić i da članovi Predsjedništva moraju pomoći Graničnoj policiji BiH u zaprečavanju ilegalnih prelazaka.

Većinom glasova odbijena je inicijativa Denisa Bećirovića

Izvor: