Populus građanima nudi direktnu komunikaciju sa lokalnom administracijom

pulus

Populus građanima nudi direktnu komunikaciju sa lokalnom administracijom

Populus građanima nudi direktnu komunikaciju sa lokalnom administracijom

U junu i julu mjesecu ove godine u 6 lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine sa radom je počela jedinstvena platforma „Populus“, web stranica koja omogućuje neposrednu i dvosmjernu komunikaciju građana sa predstavnicima lokalnih vlasti i odgovornim u opštinskim odnosno gradskim službama.

Populus, koji je za sada aktivan je u 6 lokalnih zajednica i to u gradovima Lukavac, Goražde i Bijeljina, opštinama Foča i Novi Travnik te u Brčko Distriktu je osmišljen kao servis koji omogućava građanima da prate realizaciju aktuelnih projekta lokalne zajednice u kojoj borave kao i aktivno sudjelovanje u donošenju odluka.

Pored toga, web servis "Populus" građanima svake od navedenih lokalnih zajednica olakšava način za komunikaciju sa načelnikom i lokalnim parlamentarcima, tražeći od njih podršku za svoje prijedloge. Uz to građani putem ove aplikacije mogu da prijave problem direktno odgovornim službama te da podnesu inicijativu za poboljšanje života u svojim lokalnim zajednicama.

„Populus“ građanima olakšava direktniju komunikaciju i donošenje odluka tako što nudi mogućnost za:

  • IZJAŠNJAVANJE I DAVANJE PODRŠKE PRIJEDLOZIMA - Omogućava građanima da pruže ili uskrate podršku lokalnim vlastima po pitanju pokretanja kapitalnih projekata.
  • POKRETANJE INICIJATIVA - Građani mogu samoinicijativno predlažu inicijative za poboljšavanje života u lokalnoj zajednici.
  • SLANJE UPITA NAČELNIKU - Jednostavan način komunikacije građana sa osobom odgovornom za razvoj lokalne zajednice.
  • PRAĆENJE RADA LOKALNOG PARLAMENTA - Lokalni zastupnici na jednostavan način komuniciraju sa svojim biračima i stanovnicima lokalne zajednice.
  • PITANJA I PRITUŽBE - Komunikacija i prijava problema direktno odgovornim službama.
  • OSTALE MOGUĆNOSTI - Platforma je otvorena i svaka lokalna zajednica može prilagoditi mogućnosti i način na koji želi da komunicira sa građanima.

 

Pored navedenih 6 lokalnih zajednica koje su prepoznale mogućnosti i koristi koje sa sobom nosi web aplikacija „POPULUS, cilj je da se ista implementira i u drugim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini kako bi se i ostalim građanima omogućilo da aktivo učestvuju u kreiranju ideja i prijedloga.

Platforma „Populus“ koja je nastala u okviru projekta „E-PARTICIPATE“ kojeg implementira Transparency International u BiH uz finansijsku podršku ambasade Kraljevine Nizozemske u Bosni i Hercegovini, omogućava dvosmjernu komunikaciju i interaktivnu razmjenu informacija između građana i njihove lokalne zajednice, a više informacija o projektu i samoj platformi možete naći na projekatpopulus.ba

Video pogledajte na: OVDJE

Izvor: