Pravna država: Budžetska samostalnost policije

Budžetska samostalnost Policije, trenutno, u odnosu na Zakon o unutrašnjim poslovima postoji samo na papiru.

Da bi bila realna  moraju se stvoriti pretpostavke, odnosno Uprava policije mora imati svoje prateće službe koje će tu budžetsku samostalnost tehnički završavati, kako piše RTV USK.

Situacija je sada takva da policijski komesar odgovara za sve aktivnosti koje se tiču budžetske samostalnosti, a taj posao rade službe nad kojima Koričić apsolutno nema nadzor. Stoga je i upućen zahtjev ministru unutrašnjih poslova za izmjenu pravilnika koji je urađen u februaru 2018. i dostavljen tadašnjem ministru. U njemu je predviđen minimum pratećih službi formiranih u odnosu na već postojeća radna mjesta i sistematizaciju Uprave policije koja godinama nisu popunjena.

Izvor: