Posted by: Azra Dž.
0 comments
15 Dec

Obavještavaju se građani, udruženja građana, javna preduzeća i ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, da je u skladu sa usvojenim Nacrtom Budžeta za 2018. godinu broj: 01/GN-14-12227/17 i Mišljenjem Ministarstva finansija Unsko sanskog kantona broj: 04-02-11947-2/2017 otvorena javna rasprava od 11.12. do 18. 12. 2017. godine i to za:

• Budžet Grada Cazina za 2018. godinu

Obavještavaju se građani, udruženja građana, javna preduzeća i ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, da je u skladu sa usvojenim Nacrtom Budžeta za 2018. godinu broj: 01/GN-14-12227/17 i Mišljenjem Ministarstva finansija Unsko sanskog kantona broj: 04-02-11947-2/2017 otvorena javna rasprava od 11.12. do 18. 12. 2017. godine i to za:

• Budžet Grada Cazina za 2018. godinu

Posted by: Haris Mamić
0 comments
13 Dec

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske (RS) danas su, bez prisustva opozicije, po hitnom postupku, usvojili Program ekonomskih reformi RS-a za period 2018.-2020. godina te budžet za narednu godinu, koji iznosi oko 3,3 milijarde KM.

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske (RS) danas su, bez prisustva opozicije, po hitnom postupku, usvojili Program ekonomskih reformi RS-a za period 2018.-2020. godina te budžet za narednu godinu, koji iznosi oko 3,3 milijarde KM.

Posted by: Mirela
0 comments
06 Dec

Poslanici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatili su večeras na vanrednoj sjednici tog doma Nacrt budžeta Federacije BiH za 2018. godinu u iznosu 2.875.051.837 KM.

Poslanici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatili su večeras na vanrednoj sjednici tog doma Nacrt budžeta Federacije BiH za 2018. godinu u iznosu 2.875.051.837 KM.

Posted by: Azra Dž.
0 comments
30 Nov

Po Zakonu o eksploataciji prirodnih resursa-koncesija raspodjelom javnih prihoda općinama bi trebalo pripasti 60% sredstava uplaćenih Kantonu.

Po Zakonu o eksploataciji prirodnih resursa-koncesija raspodjelom javnih prihoda općinama bi trebalo pripasti 60% sredstava uplaćenih Kantonu.

Posted by: Haris Mamić
0 comments
30 Nov

Gradsko vijeće Bihać na 15. sjednici održanoj, dana 29.11.2017. godine usvojilo je Zaključak o prihvatanju i stavljanju na javnu raspravu Nacrta Budžeta Grada Bihaća za 2018.godinu.

Gradsko vijeće Bihać na 15. sjednici održanoj, dana 29.11.2017. godine usvojilo je Zaključak o prihvatanju i stavljanju na javnu raspravu Nacrta Budžeta Grada Bihaća za 2018.godinu.

Posted by: Mirela
0 comments
20 Nov

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, utvrdila novi Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2017. godinu i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2017. godinu po hitnoj proceduri, jer se ne radi o složenom i obimnom zakonu.

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, utvrdila novi Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2017. godinu i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2017. godinu po hitnoj proceduri, jer se ne radi o složenom i obimnom zakonu.

Posted by: Mirela
0 comments
12 Nov

Parlamentrane stranke u narednoj godini trebalo bi da dobiju 3.608.000 KM iz budžeta Reblike Srpske, što je 428.000 KM više u odnosu na ovu godinu.

Parlamentrane stranke u narednoj godini trebalo bi da dobiju 3.608.000 KM iz budžeta Reblike Srpske, što je 428.000 KM više u odnosu na ovu godinu.

Back to top