Prekid isporuke električne energije za Cazin, Bihać,Ključ, Sanski Most i Veliku Kladušu

Bh

Podružnica “Elektrodistribucije” Bihać-PJD Bihać obaviještava kupce da će zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima, doći do prekida u isporuci električne energije u poslovnoj jedinici

BIHAĆ

Dana 25.02.2021. godine 

CAZIN

Dana 25.02.2021. godine 

VELIKA KLADUŠA

Dana 25.02.2021. godine 

  • Od 09:00 do 14:00 sati za kupce trafopodručja: Rizvić, Drmaljevo 1 i 2, Hresna, Ponikve 1, 2, 3 i 4 I ,Vapnara,
  • Od 09:00 do 15:00 sati za kupce trafopodručja: RP BARAKE - NNI prema "Glavici, i NNI za Džaniće i Pofaliće",

KLJUČ

Dana 25.02.2021. godine 

SANSKI MOST

Dana 24.02.2021. godine 

  • Od 09:00 do 16:00 sati za kupce u naseljima: Suhača, Brdari, Ćatići, Hatiraj, Donji i Gornji Kamengrad, Došci, dio naselja Fajtovci i Naprelje, Zlauša, Šumari, Gorice, Kreštići, Skucani Vakuf, Repetitor, Miljevci, Pobrnjača, područje Lušci Palanke sa okolnim mjestima(Praštali, Otiš, Jelašinovci, Gredar, Potkraj, Majkići, Đukanovići, Stjepanovići, Majkić Japra I Bundale).

Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca zapodručje USK-a na broj besplatnog telefona 080 020 134.          

Izvor: