Prekid isporuke električne energije za Cazin, Velika Kladuša, Bosanska Krupa

Njn

Podružnica “Elektrodistribucije” Bihać-PJD Bihać obaviještava kupce da će zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima, doći do prekida u isporuci električne energije u poslovnoj jedinici

CAZIN

Dana 06.05.2021. godine 

Dana 06.,07 i 08.05.2021. godine 

VELIKA KLADUŠA

Dana 06.05.2021. godine 

Dana 07.05.2021. godine 

BOSANSKA KRUPA

Dana 06.05.2021. godine 

  • od 09:30 do 16:00 sati trafopodručja: Mali Radić 1 i 2, Bujadice, Podobljaj, Veliki Radić 1 , 2 i Tuk.,

Dana 07.05.2021. godine 

  • od 09:00 do 12:00 sati trafopodručja: GSM Pištaline, Baltići, Šušilovići, Kosa, Gornji Ramići, Jezerski Centar, Jezerski Grad, Kubeti 1 i 2, Crnkići, Vučkovac, Velići, Trnovac, Dijelovi, Muzaferovići, Mehića ploča i Durakovići,

Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca zapodručje USK-a na broj besplatnog telefona 080 020 134.          

 

Izvor: