Prekid u isporuci električne energije za Cazin, Veliku Kladušu, Bužim i Bosansku Krupu

Nnn

Podružnica “Elektrodistribucije” Bihać-PJD Bihać obaviještava kupce da će zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima, doći do prekida u isporuci električne energije u poslovnoj jedinici

CAZIN

Dana 10.05.2021. godine

  • od 09:00 do 16:00 sati za trafo-područja Rošići, Mujakići, Pećigrad Prepumpna, Donja Lučka Kajtazi, Farma Pećigrad, Gornja Lučka 1 i 2

Dana 11.05.2021. godine

  • od 09:00 do 13:00 sati za trafo-područja: Đogići, Šarići, Miskići, Abdići, Rošići, Mujakići, Gornja Lučka 1 i 2, Farma Pećigrad, Donja Lučka-Katazi, Liskovac 1, 2 i 3, Šturlićka Platnica 2 i 3, Pećigrad 1,2 i 3, Krakača 1,2 i 3, Krakača Mrcelji, Kahrići, Krakača vodovod, Hadžići Spahići, Hadžići, Hadžići Vodovod, Medik Skokovi, Skokovi 1, Žunići, Gusto selo, Jusin put 2, Brezova Kosa 2, Brezova KosaVodovod, Brezova kosa-Kličići, Selište, Džehveruša, Mahmutovići, Mahmutovića Bazen, Brezova kosa 1, GSM Tahirovići, Hadžići 3, Šišići, Karaula, Selišta, Strane 2, Pajića potok, 
  • od 08:30 do 15:00 sati za trafo-područje Jakupovići 
  • od 09:00 do 15:00 sati za trafo-područjae Gornja Koprivna 2, 
  • od 08:00 do 16:00 sati za trafo-područje Liskovac 2 i 5, 

VELIKA KLADUŠA

Dana 11.05.2021. godine

  • Od  09:00 do 15.00 sati trafo-područja: Kudići 1, Sabljakoviči i Kudići 2-Vodovod.

BOSANSKA KRUPA

Dana 11.05.2021. godine

  • Od  09:00 do 16.00 sati trafo-područje Kubeti, 

BUŽIM

Dana 11.05.2021. godine

  • Od  09:00 do 13.00 sati trafo-područje Mušići nisko naponski izlaz Kovačevići.

Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca zapodručje USK-a na broj besplatnog telefona 080 020 134.          

Izvor: