Prekidi isporuke električne energije za Cazin, Bihać i Veliku Kladušu

Hhh

Podružnica “Elektrodistribucija” Bihaćobaviještava kupce da će zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima, doći do prekida u isporuci električne energije u poslovnim jedinicama prema slijedećem rasporedu:

BIHAĆ

Dana 16.04.2021. godine 

  • od 09:00 do 15:00 sati trafopodučja i naselja: Čavkunović, Radio predajnik, Jablanska 2 i 3, Mujadžići, Ćehića Kanal, Mrkonjić Lug 1, 2, 3 i 4, Pokoj-Vojna, Pokoj, Pokoj 1, 2, 3 i 5, Mramor, Midžići, Čavkići, Mali Zagreb i Malo Založje 

16. i 17.04.2021. godine 

  • od 06:00 do 06:30 sati trafo-područja: Brekovica Dedići, Repetitorska stanica Dedići, Bajrići, Kućni, Dubrave, Zabukovac, Kolonija, Kostela, Pumpna stanica Kostela, Jezero, Srbljani 1 i 2, Spahići, Majanovići i Brkići,

CAZIN

Dana 15.04.2021. godine

  • od 11:00 do 14:00 sati za trafopodručja: Bajraktari, Čauševića Metla, Đogići, Šarići, Abdići, Miskići, , Liskovac 1, 2 i 3, Šturlićka Platnica 2 i 3,.

VELIKA KLADUŠA

Dana 15.04.2020. godine

  • Od  11:00 do 14.00 sati trafopodručja: Kudići 1, Sabljakoviči i Kudići 2-Vodovod.

Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca zapodručje USK-a na broj besplatnog telefona 080 020 134.          

Izvor: