Protest mještana Bosanske Otoke zbog rude mangana

Stanovnici mjesne zajednice Otoka 2 u Bosanskoj Otoci okupili su se danas na mirnom protestu na željezničkoj stanici na koju Rudnik mangana iz Bužima već duže od 30 godina kamionima dovozi rudu mangana i željeznicom je transportuje do kupaca.

Mještani koji žive tik uz lokaciju na kojoj se odlaže ruda tvrde kako je ona štetna po njihovo zdravlje, ali i po okoliš kojeg zagađuje, stvara veliku prašinu i širi neugodne mirise. Stoga, zahtijevaju da se prekine dalji dovoz rude i njene deponovane količine odmah izmjeste s ovoga prostora na novu lokaciju.  

Građani su rasnijom peticijom nadležnim institucijama već skrenuli pažnju na ovaj problem i zatražili zabranu odlaganja i izmještanje odlagališta rude mangana. Predlažu da se ruda ubuduće dovozi na željezničku stanicu Grmuša.

Općinski načelnik Armin Halitović kazao je građanima kako je upoznat s ovim problemom.Podsjetio je na ljetos održani sastanak s predstavnicima Rudnika mangana Bužim i ŽFBH na kojem su usvojeni određeni zaključci, od kojih nijedan nije realiziran. Nažalost, bosanskokrupske vlasti nisu nadležne u rješavanju ovog problema, već federralna inspekcija.

Načelnik je izrazio nadu da će inspekciju ova priča potaći da budu brži i ažurniji u rješavanju ovoga problema. S obzirom na hemijske sastojke i štetnost rude mangana po zdravlje ljudi, i načelnik je mišljenja da je najbolje rješenje ovo odlagalište izmjestiti na lokaciju u čijoj blizini nema stanovništva. 

Na potezu su inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove. 

Izvor: