RS izgubila još jednu bitku na Ustavnom sudu BiH, šume ostaju državno vlasništvo

.

Ustavni sud BiH je prema saznanjima Patrije ocijenio da Zakon o šumama RS-a nije u skladu sa Ustavom BiH. U skladu s tim RS neće moći postati titular državne imovine, a poznato je da šume i šumsko zemljište čine 70 posto teritorije manjeg entiteta u BiH.

Odluka će biti objavljena sutra, a njom je Ustavni sud uvažio Apelaciju sedam delegata Vijeća naroda RS-a za ocjenu ustavnosti entitetskog Zakona o šumama.

Podsjećamo da je 2012. Ustavni sud BiH, odlučujući po apelaciji tadašnjeg člana Predsjedništva BiH Sulejmana Tihića, ocijenio da je sporan Zakon o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji RS, jer se radi o isključivoj nadležnosti BiH u regulisanju pitanja ove imovine i da cjelokupan zakon ne može ostati na pravnoj snazi.

Izmjene Zakona o šumama imaju za cilj preciznije definisanje imovine javnog preduzeća, načina čuvanja šumskih drvnih sortimenata oduzetih u inspekcijskom nadzoru i proširenje mogućih poslovnih i organizacionih oblika izvođača radova u šumarstvu.

Izvor: