S godinom zakašnjenja imenovane zajedničke komisije Parlamenta BiH

Nakon što je Dom naroda Parlamentarne skupštine imenovao jučer članove zajedničkih komisija PSBiH iz tog doma, danas je i Predstavnički dom izvršio izbor svojih članova u ta tijela, tako da je s više od godine zakašnjenja konačno završen proces imenovanja u najvišem zakonodavnom tijelu u državi.

Inače, zajedničke komisije imaju po 12 članova, po šest iz svakog doma PSBiH, s tim da se dvije trećine članova bira s područja FBiH,a ostatak iz RS. 

Tako su kompletirani sastavi zajedničkih komisija i izgledaju ovako:

Zajednička komisija za odbranu i sigurnost :

Šemsudin Mehmedović (SDA),  Sanja Vulić (SNSD) , Borjana Krišto (HDZ),  Dragan Mektić (SDS), Dženan Đonlagić (DF) , Amir Fazlić (SDA), Asim Sarajlić (SDA) , Dušanka Majkić (SNSD), Sredoje Nović(SNSD) , Marina Pendeš (HDZ) , Bariša Čolak (HDZ)  i Zukan Helez (SDP).  

Zajednička komisiji za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) :

Safet Softić (SDA), Nenad Stevandić(US), Predrag Kožul (HDZ), Nermin Nikšić (SDP)  Mirko Šarović (SDS), Zlatan Begić(DF), Asim Sarajlić(SDA), Nikola Špirić(SNSD), Sredoje Nović (SNSD), Bariša Čolak(HDZ), Marina Pendeš (HDZ)i  Munib Jusufović (SBB).

Zajednička komisija za ekonomske reforme i razvoj :

Šemsudin Dedić (SDA), Dragan Bogdanić (SNSD), Mirsad Kukić (SBB), Jasmin Emrić(A-SDA), Jakov Galić (SP), Enver Bijedić(SD), Amir Fazlić (SDA), Lazar Prodanović(SNSD) Lidija Bradara(HDZ), Munib Jusufović(SBB), Mladen Bosić(SDS), Zlatko Miletić (DF).

Zajednička komisija za evropske integracije :

Halid Genjac(SDA), Denis Zvizdić(SDA), Snježana Novaković – Bursać(SNSD), Lazar Prodanović(SNSD), Lidija Bradara(HDZ) Nikola Lovrinović (HDZ), Branislav Borenović(PDP), Saša Magazinović(SDP), Amir Fazlić(SDA), Bariša Čolak(HDZ) Denis Bećirović (SDP) i Mladen Bosić (SDS).

Zajednička komisija za administrativne poslove :

Nermin Mandra(SDA), Safet Softić (SDA), Obren Petrović (SDS), Borjana Krišto(HDZ), Vlatko Glavaš (DF), Nebojša Radmanović (SNSD),  Asim Sarajlić(SDA), Amir Fazlić (SDA), Sredoje Nović(SNSD), Nikola Špirić(SNSD), Bariša Čolak(HDZ) i Lidija Bradara (HDZ)

Zajednička komisija za ljudska prava :

Edin Mušić (SDA), Ljubica Miljanović(SNSD), Darjana Filipović(HDZ) Aida Baručija (NB), Mirjana Marinković – Lepić(NS), Jakov Galić (SP), Lazar Prodanović(SNSD), Dušanka Majkić (SNSD), Marina Pendeš(HDZ), Zlatko Miletić (DF) Munib Jusufović (SBB)i Denis Bećirović (SDP).

Izvor: