Saopćenje za javnost: Međunarodni Dan eliminacije seksualnog nasilja u konfliktu

Home

Saopćenje za javnost: Međunarodni Dan eliminacije seksualnog nasilja u konfliktu


Tokom rata u Bosni i Hercegovini, prema procjenama UN-a, silovano je najmanje 50.000 muškaraca, žena i djevojčica, a samo u logorima više od 25.000.

Silovanje i seksulano nasilje je korišteno kao ratna strategija i oružje, a tačan broj žrtava ovih tortura nikada neće biti moguće utvrditi.

22 godine od potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma stigmatizacija žrtava seksualnog nasilja je i dalje prisutna, oni još uvijek nisu ostvarili svoja prava u dobili zaštitu koja im pripada, te su potpuno nevidljivi i zanemareni u društvu.

Savez logoraša u Bosni i Hercegovini upozorava da prisustvo stigmatizacije takvih osoba u okruženju i dalje traje, svjedoci nemaju nikakvu zaštitu, a neosjetljivost institucija društva prema preživjelima ratnog silovanja je raširena.

Upravo to je jedan od glavnih uzroka zašto se preživjeli odlučuju da šute i da se sami nose sa svojom traumom.

Praksa je dokazala da čak i institucije u BiH koja bi trebale štititi prava preživjelih često predvode takvu stigmatizaciju. Inertnost sistema naspram žrtava silovanja i ostvarivanja njihovih prava je dostigla svoj vrhunac, pa se pitamo, hoće li za koju godinu imati ko da svjedoči i da se bori za ljudska prava i slobode onih koji su preživjeli torture silovanja i seksualnog zlostavljanja i ratu.

Pozivamo institucije da preuzmu odgovornost i preduzmu neophodne radnje za osiguranje adekvatnih prava žrtvama seksualnog zlostavljanja i silovanja, kao i žrtvama bilo kojeg oblika ratne torture u Bosni i Hercegovini.

 

(Izvor: Savez logoraša u BiH)

Objavio: Tue, 20/06/2017 - 10:49

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top