Saša Magazinović pisao Predsjedništvu BiH: Prilika da pokažemo da se može voditi drugačija politika od ove koja danas dominira

Poslanik u Predstavničkog domu Saša Magazinović (SDP) uputio je otvoreno pismo članovima Predsjedništva BiH zbog problema sa skladištenjem radioaktivnog i nuklearnog otpada na lokaciji Trgovske gore.

Pismo prenosimo u cijelosti:

- Poštovani članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine,

Prije nešto manje od četiri mjeseca sam Vam se obratio, kao poslanik u PSBiH i predsjednik Zelenog kluba koga čine zastupnici iz Parlamenata na svim nivoima vlasti koji dolaze iz različitih stranaka, okupljeni oko tema energetske efikasnosti, ekologije i energetike. Naš rad je zasnovan na principu da, uvažavajući sve različitosti, prije svega političke, ipak postoje teme oko kojih se slažemo i da na tim temama možemo uspješno sarađivati i dati dobar primjer da politički angažman ne mora i ne treba biti zasnovan isključivo na sukobima i nerazumjevanju.

Tadašnje obraćanje je za svrhu imalo želju da Vas informišem o aktivnostima Zelenog kluba potaknutim namjerom i započetim aktivnostima institucija Republike Hrvatske, da radioaktivni i nuklearni otpad odlažu i skladište na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom, na lokaciji Trgovska gora u općini Dvor, nekoliko stotina metara od granice sa BiH, jednako toliko udaljeno i od područja odakle veliki broj građana BiH koristi vodu za piće, te manje od tri kilometra od središta opštine Novi Grad u Bosni i Hercegovini.

Na konferenciji „Problem skladišta/odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada na lokaciji Trgovske gore“ koja je u organizaciji Zelenog kluba 25. marta 2019. godine održana u Parlamentu BiH uz učešće velikog broja predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao i predstavnika akademske zajednice i nevladinog sektora, usvojen je niz zaključaka koje vam uz ovo obraćanje još jednom prosljeđujem.

Veoma je važno da znate da je protivljenje ovoj neshvatljivoj odluci susjedne države u Bosni i Hercegovini ujedinilo sve političke aktere, što je priznat ćete, rijetkost u našoj državi. Parlament Bosne i Hercegovine, ali i oba entitetska parlamenta, kao i predstavnička tijela lokalnih zajednica, usvojili su jednoglasno suštinski iste stavove protivljenja ovoj namjeri institucija Republike Hrvatske ističući da predmetna lokacija ne ispunjava ni minimalne uslove, te da nije u skladu sa međunarodnim konvencijama, direktivama, sporazumima i standardima. 

Brojni su primjeri i pojedinačnih aktivnosti predstavnika izvršne vlasti po ovom pitanju, ali isto tako je nemoguće primjetiti da je izostala kvalitetna koordinacija. Šteta je da brojni susreti predstavnika institucija Bosne i Hercegovine sa kolegama iz Hrvatske, ali i sa predstavnicima institucija Evropske unije, nisu iskorišteni kako bi se pomenuo i ovaj veliki problem.

U obraćanju Vama 02. aprila 2019. sam jasno naglasio veoma pozitivan stav i političara i javnosti zbog činjenice da je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 22. marta 2019. godine usvojilo je zaključke kojima se, između ostalog, traži od Republike Hrvatske da lokaciju Trgovska gora, izuzme kao mjesto predviđeno za odlaganje i skladištenje radioaktivnog i nuklearnog otpada. Na žalost, od tada do danas druge su teme zauzele pažnju članova Predsjedništva BiH, tako da je na ovom pitanju veoma malo urađeno, prenosi Avaz.

Još uvijek smatram da bi liderstvo koje bi u rješavanju ovog problema preuzelo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, značilo nadu da možemo ostvariti sinergijski efekat svih pojedinačnih aktera i aktivnosti koje poduzimaju, od lokalne zajednice, pa do državnog vrha. Vjerujem da ste i Vi svjesni da u ovom vremenu političkih turbulencija, međusobnog nerazumjevanja i loših poruka koje građani dobijaju od političara, jedna aktivnost u kojoj bi svi zajedno bili na strani građana i rješavanja jednog potencijalno izuzetno velikog problema bi bar malo popravila tu sliku i vratila nadu da se ipak neki složeni problemi mogu rješavati i da Predsjedništvo BiH može i treba biti pokretač tih pozitivnih promjena u političkoj praksi.

Na kraju, u ime Zelenog kluba još jednom se zahvaljujem Predsjedništvu Bosne i Hercegovine na jednoglasno usvojenim zaključcima po pitanju sprječavanja namjere da se nuklearni i radioaktivni otpad odlaže i skladišti u „našem dvorištu“, te Vas molim da se angažujete na njihovoj realizaciji, ali i da iskoriste svoj lični i politički kapacitet kako bi ujedinili sve raspoložive snage u zajedničkoj borbi za interese naših građana i naše države. Vjerujem da je sada, iz više razloga, pravi trenutak za to, a da je ova tema od izuzetnog značaja prava prilika da pokažemo da se u Bosni i Hercegovini može voditi drugačija politika od ove koja danas dominira - napisao je Magazinović.

Izvor: