Širenje JKP Komrad d.o.o. Bihać

Komunalno preduzeće
JKP Komrad d.o.o. Bihać završilo je ovih dana proces kupovine zemljišta putem javnog poziva raspisanog od strane stečajnog upravnika firme Krajinaputevi iz Bihaća.

 

Na ovaj način nastavljeno je širenje preduzeća koje je imalo u sjedištu firme u Vedrom Polju preko 8600 m2 radne površine. Ovom kupovinom, radna površina preduzeća se povećala za novih 6850 m2.

Prema riječima direktor JKP Komrad d.o.o. Bihač, Mehure Selimovića, stvaraju se uslovi za širenje ekonomskog dvorišta preduzeća i općenito poslova koji su u opisu djelatnosti ovog komunalnog preduzeća što je značajno i za Grad Bihać koji je osnivač ovog preduzeća i koji može iskoristiti novo zemljište za razvojne planove u narednom periodu.

 

Izvor: