Sud i Tužilaštvo USK, uprkos problemima, ostvaruju zapažene rezultate

Home

Sud i Tužilaštvo USK, uprkos problemima, ostvaruju zapažene rezultate


U poslijepodnevnom nastavku zasjedanja Skupštine Unsko-sanskog kantona zastupnici su razmatrali i usvojili Prijedlog zakona o načinu i uslovima izmirenja dugovanja fizičkih lica po osnovu ugovora o robnom kreditu, koji se odnosi se na nabavku i kreditiranje visokosteonih junica.

Zastupnici su razmatrali i usvojili izvještaje o rezultatima rada Kantonalnog tužilaštva i Suda te informaciju o primjeni alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi u 2016. godini.

Na dnevnom redu našle su se i izmjene i dopune Zakona o koncesijima kojima bi se trebala poboljšati naplata koncesionih naknada za eksploataciju mineralnih sirovina na području Kantona. Zastupnik Željko Mirković je inicirao potrebu da se utvrdi kolike su koncesione mogućnosti USK-a, koncesionina dobra koja se eksploatiraju, a ne plaćaju naknade i koliko po tom osnovu gubimo novca koji bi trebao biti uplaćen u budžet.

I zastupnik Rasim Pajić je istakao kako je u ovu oblast potrebno uvesti više reda, a predloženi zakon o koncesijama uskladiti sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. Zakon je nakon rasprave usvojen.

Zeleno svjetlo dobili su i prijedlog novog poslovnika Skupštine, te Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina USK-a za period 2012-2016.godina.

Iako se suočava s brojnim problemima u svom radu, Kantonalni sud u Bihaću je u protekloj godini ostvario zapažene rezultate, što su zastupnici pohvalili. Predsjednica Suda Fata Nadarević istakla je problem nedovoljnog broja uposlenih, jer od 63 potrebnih poslove obavlja 48, a kolektivnu normu su ostvarili sa 140 posto. Izvještaj o radu je usvojen sa 20 glasova ZA i jednim suzdržanim.

Zapažene rezultate u svom radu ostvarilo je i Kantonalno tužilaštvo, jer je, kako je istakla glavna tužiteljica Fadila Amidžić, u prošloj godini doneseno 94 posto  osuđujućih presuda a tek 0,8 posto oslobađajućih. Smanjuje se broj uvjetnih kazni. Susreću se sa velikim problemom financiranja, a za 27. aprila, zbog neplaćenog računa najavljeno im je isključenje električne energije. Kantonalno tužilaštvo vještacima duguje 130.000 KM, a dobavljačima 200.000 KM. Ukazano je i na problem zastarjelog voznog parka što ovoj instituciji također otežava rad.

Zastupnici su sa 19 glasova ZA i jednim suzdržanim prihvatili izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva, te set informacija MUP USK-a o stanju sigurnosti, sigurnosti u saobraćaju, sigurnosti učenika od vršnjačkog nasilja u školama, o nasilju u porodici, te stanju maloljetničke delikvencije.   

 

(Izvor: RTVUSK) 

Tagovi
Topic
Objavio: Tue, 25/04/2017 - 09:21

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top