Turkovićeva traži spuštanje zastava na pola koplja bez dana žalosti

.
SARAJEVO – Ministarstvo inostranih poslova BiH uputilo je danas instrukciju svim diplomatsko-konzularnim predstavništvima i misijama BiH u svijetu da 11. jul obilježe spuštanjem zastava na pola koplja, iako Savjet ministara BiH nije proglasio taj dan, danom žalosti u Bosni i Hercegovini.

 

"U očekivanju donošenja Odluke Savjeta ministara, što je bila redovna praksa proteklih godina, MIP BiH je uputio instrukciju svim diplomatsko-konzularnim predstavništvima i misijama BiH u svijetu da dostojanstveno obilježe 11. juli 2020. godine spuštanjem zastava na pola koplja/jarbola, te upoznaju zemlje prijema o razlozima za isto, u cilju promicanja toliko potrebne borbe za istinu i pravdu u Bosni i Hercegovini ali i cijelom svijetu", navodi se u saopštenju iz MIP-a.

 

Ministarstvo sa žaljenjem konstatuje da, prijedlog tačke dnevnog reda u vezi donošenja odluke Savjeta ministara BiH o proglašenju 11. jula 2020. godine Danom žalosti u Bosni i Hercegovini, nije razmatran na jučerašnjoj sjednici. 

 

"Materijal za predmetnu tačku dnevnog reda 11. sjednice uputilo je Ministarstvo inostranih poslova BiH, ali ni ova tačka nije razmatrana zbog odluke predstavnika HDZ BiH da ne podrži cjelokupan predloženi dnevni red zakazane sjednice", navodi se u saopštenju.

 

Oni dodaju da u nastojanju da se nastavi kontinuitet primjerenog odavanja pijeteta žrtvama i porodicama stradalih u Srebrenici na području cijele teritorije Bosne i Hercegovine, što je bila praksa proteklih godina, zamjenica predsjedavajućeg Savjeta ministara i ministrica spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković uputila je zahtjev sa sazivanje vanredne telefonske sjednice Savjeta ministara sa samo jednom tačkom dnevnog reda, vezano za donošenje Odluke o proglašenju 11. jula 2020. godine Danom žalosti u Bosni i Hercegovini.

 

"Predsjedavajući Savjeta ministara, koji je jedini nadležan za sazivanje i redovnih i vanrednih sjednica Savjeta ministara, nije bio u datim okolnostima saglasan da donese potrebnu odluku kojom bi se održala telefonska sjednica i glasalo o predloženoj tački dnevnog reda", zaključuje MIP.

Izvor: