Tužilaštvo USK- Iako u otežanim uslovima, zadovoljni rezultatima

asd
Tužilaštvo USK proteklu godinu okončalo je sa zadovoljavajućim rezultatima, tvrde u ovom pravosudnom organu

Bihać, 22. februara -  Pravdaju to činjenicom da su uprkos otežavajućim okolnostima koje je prouzrokovala pandemija ali i stari problemi koji se najviše  ogledaju u nedostatku dovoljnog broja tužioca, uspjeli riješiti značajan broj predmeta iz svih djelokruga rada Tužilaštva. Strateški cilj je u narednom periodu smanjiti broj starih predmeta ali na vrijeme rješavati nove poput onih koji su dobijeni od strane državnog Tužilaštva a odnosi se na predmete ratnog zločina.

Pogledajte VIDEO PRILOG

Izvor: