U Bihaću zasjedala Vlada USK

asd
U dnevnom redu današnje sjednice, prema dostupnim informacijama, nalazile su se 32 tačke sa radnim materijalima o kojim su se očitovali članovi Vlade

Završena je sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona. Usvojene su sve tačke dnevnog reda, tačnije ukupno 32, a raspravljalo se između ostalog o Finansijskom planu Službe za zapošljavanje USK, Izvještaju o izvršenju Budžeta USK za period od 01.01. do 30.09.2021. godine, o Prijedlogu odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućih sredstava neprofitnih organizacijama za 2021 godinu, kao i o utrošku sredstava tekućeg granta: Transferi za zdravstvo - Domovi zdravlja i gradske apoteka, za Dom zdravlja Ključ iz Budžeta USK.

Izvor: