Udruženje “Žene sa Une” realizira projekat “Bright 4 all – "Osnovno pravo na obrazovanje za svu djecu u BiH”

UNA
Udruženje “Žene sa Une” u partnerstvu sa organizacijom „Save the children“ i Omladinskim centrom “Vermont” iz Brčkog realizira projekat “Bright 4 all – Osnovno pravo na obrazovanje za svu djecu u BiH” kojeg finansira Europska unija.

Cilj projekta je upozoriti na nedostatak sistemskog pristupa, a današnjim sastankom pokušalo se potaknuti nevladin sektor da djeluju zajednički sa partnerskim organizacijama u zagovaranju i promociji obrazovanja za svu djecu.

Rezultati istraživanja koje je obuhvatilo 1132 djece, a koje je imalo za cilj rasvjetliti pitanje odustajanja od obrazovanja pokazalo je da su najćešći razlozi i uzroci teška materijalna situacija, nedostatak sredstava za prijevoz do škole te nezaposlenost roditelja.

Današnja radionica na temu “Razvijanje lokalnih mobilizacijskih planova za prevenciju napuštanja obrazovnog sistema”, a namijenjena nevladinim organizacijama, treba da pomogne i usmjeri dalji zajednički razvoj lokalne inicijative usmjerene na podizanje svijesti i animiranje zajednice da se ozbiljno i sistemski pozabavi problemom ranog napuštanja obrazovanja.

Izvor: