Ustavni sud FBiH pisao Incku: Molimo vas utječite na VSTV i omogućite nam nezavisan rad

Predsjednica Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Aleksandra Martinović uputila je dopis međunarodnim zvaničnicima u BiH, a u kojem se požalila na rad Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH).

Pismo koje potpisuje predsjednica Ustavnog suda FBiH Aleksandra Martinović upućeno je visokom predstavniku međunarodne zajednice u BiH Valentinu Incku (Inzko) i specijalnom predstavniku Evropske unije u BiH Larsu-Gunaru Vigemarku (Gunnar Wigemark), prenosi Avaz.

Sadržaj dopisa Ustavnog suda FBiH prenosimo u cijelosti:

- Obraćam vam se molbom da u skladu s vašim ovlastima utječete da se osigura ustavan, zakonit i nezavisan rad Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, jer je položaj i rad ovog suda već duži niz godina ozbiljno ugrožen prvenstveno zbog nerazumno dugog procesa popunjavanja sudijskog sastava.

Upozorenja u tom pravcu su upućivana svim relevantnim domaćim institucijama, uključenim u proces izbora i imenovanja sudija ovog suda, a prvenstveno Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), kao tijelu koje je prvo u lancu ovlaštenih institucija za izbor i imenovanje sudija. No, očigledno, i pored napora u tom pravcu, posljednjih nekoliko godina, upravo se VSTV BiH ozbiljno oglušuje o upozorenja koja su mu kontinuirano upućivana.

Podsjećamo vas da je amandmanima LVI i LIX na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/02), visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu izmijenio i dopunio Ustav Federacije Bosne i Hercegovine na način da je propisano da sudije Ustavnog suda imenuje predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine uz saglasnost potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, a na prijedlog kandidata od VSTV BiH. Za konačno imenovanje je potrebna potvrda većine izaslanika Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koji su prisutni i glasaju. Također, amandmanskom intervencijom visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu u Ustavnom sudu je formirano Vijeće za zaštitu vitalnih interesa konstitutivnih naroda (u daljem tekstu: Vijeće), a za imenovanje sudije Ustavnog suda u Vijeće potrebna je i potvrda Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

U višedecenijskom postojanju i radu ove ustavno-pravne institucije, neophodne i nužne za uspostavu vladavine prava u Federaciji Bosne i Hercegovine, Ustavni sud se suočavao i dalje se suočava s brojnim problemima, počev od neadekvatnih uslova rada, kontinuirane nepopunjenosti Stručne službe neophodne za njegovo funkcionisanje i dr., a kulminacija svega je dugogodišnji rad Ustavnog suda u sastavu manjem od Ustavom propisanog nužnog broja od devet sudija Ustavnog suda.

Stoga vam se prvi put obraćamo da bismo vašim autoritetom i u skladu s vašim mandatom poduzeli mjere i aktivnosti nužne da bi ova institucija mogla odgovoriti važnom zadatku koji joj je Ustavom dodijeljen.

Aktima Ustavnog suda broj: S-72/15 od 9. septembra 2015. godine i S-70/16 od 29.juna 2016. godine upućenim prema VSTV BiH, u razumnom periodu od šest mjeseci prije očekivanog odlaska sudija u penziju zbog navršavanja 70 godina života, pokretana je procedura za popunu dvije sudijske pozicije (sudije Seada Bahtijarevića kojem je funkcija prestala 12.februara 2016. godine i sudije Domina Malbašića kojem je funkcija prestala 31.12.2016. godine). Javni konkurs za te upražnjene pozicije je objavio VSTV BiH tek njihovim aktom od 9. oktobra 2017. godine. Ustavni sud nije obavještavan ni o kakvim daljim aktivnostima povodom konkursa.

Aktom Ustavnog suda broj: S-62/18 od 13.jula 2018. godine VSTV BiH je upozoreno na pogubne posljedice po stanje ustavnosti, zakonitosti i vladavine prava u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nepopunjenosti sudijskog sastava. Predložili smo sastanak da bismo pokušali u ličnom i neposrednom kontaktu razriješiti uočene probleme i evidentan zastoj u ovoj početnoj fazi popune Ustavnog suda. Tek 12. februara 2019. godine je VSTV BiH odgovorilo na navedeni poziv i održan je sastanak na kojem je od strane predsjednika VSTV BiH obećano da će VSTV BiH postupiti u razumnom roku. Neposredno prije tog sastanka, aktom Ustavnog suda broj: S-93/18 od 12. decembra 2018. godine je pokrenuta procedura za imenovanje još jednog sudije zbog očekivanog odlaska u penziju navršavanjem 70 godina života sa 13. juna 2019. godine, kako je i propisano Ustavom. Javni konkurs, ovaj put za ukupno tri pozicije sudije Ustavnog suda, VSTV BiH je objavilo pod brojem 04-07-3-627-1/2019 od 8. februara 2019. godine. Nakon te objave je uslijedio navedeni sastanak.

Do dana današnjeg VSTV BiH nije proveo Ustavom i zakonom propisanu proceduru niti dostavilo prijedlog kandidata na mišljenje Ustavnom sudu, što je neophodan početni preduslov da bi proces imenovanja sudija Ustavnog suda mogao biti nastavljen na Ustavom propisan način.

Spremna sam da u ime Ustavnog suda, ukoliko to smatrate nužnim, sva citirana akta dostavim i lično obrazložim te ukažem na posljedice po Federaciju Bosne i Hercegovine zbog nemogućnosti Ustavnog suda da adekvatno odgovori na zahtjeve koji stoje pred njim zbog nepopunjenosti sudijskog sastava, iako su zahtjevi u tom pravcu pravovremeno upućivani uz obrazlaganje posljedica - navodi se u dopisu Ustavnog suda FBiH.

Izvor: