Zbog zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja, pronevjere i drugih krivičnih djela šteta u RS 221 milion KM

U Republici Srpskoj (RS) je tokom prošle godine otkriveno 680 slučajeva privrednog kriminala, a pričinjena materijalna štete nastala izvršenjem tih krivičnih djela iznosi 221,4 miliona KM. Izvršioci su tako stekli 227,4 miliona maraka.

Tužilaštvima je podneseno 386 izvještaja o izvršenim krivičnim djelima i prijavljeno je 557 izvršilaca. 

Iz entitetske policije tvrde da je akcent bio na otkrivanju složenijih krivičnih djela privrednog kriminala i s pričinjenom većom materijalnom štetom, prenosi Avaz.

U 2017. godini pričinjena materijalna šteta je iznosila 97,83 miliona maraka, a stečena protupravna imovinska korist 86,4 miliona KM.

Najbrojnija krivična djela privrednog kriminala su: zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, pronevjera, nedozvoljena trgovina, nesavjestan rad u službi i druga. 

U izvještaju o radu MUP-a Republike Srpske za 2018. navodi se i da je u periodu januar – april ove godine otkriveno 170 krivičnih djela privrednog kriminala, što je za 34,1 posto posto manje u odnosu na isti period prošle godine. 

- Od ukupnog broja njih 44,7 posto su krivična djela koja imaju obilježja korupcije. Aktivnosti u borbi protiv korupcije bile su usmjerene na različite društvene oblasti, tako da se među prijavljenim licima nalaze odgovorna lica privatnih, državnih i mješovitih društava, zaposlenih u javnim preduzećima, bankama i drugim organima i institucijama – istakli su u izvještaju entitetske policije.

Izvor: