Život u BiH bio skuplji za 0,2 posto u augustu u odnosu na juli

.
Od hrane, pića, zdravstva, namještaja, aparata i prijevoza

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u BiH, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u avgustu su u prosjeku više za 0,2 posto u odnosu na juli.

 

Hrana i bezalkoholna pića u prosjeku su skuplji za 0,5 posto, alkoholna pića i duhan za 0,3 posto, zdravstvo za 0,1 posto, rekreacija i kultura za 0,4 posto, te namještaj i aparati za domaćinstvo za 0,6 posto, za koliko je u prosjeku skuplji i prijevoz.

 

U avgustu, u odnosu na juli, odjeća i obuća u prosjeku su jeftiniji za 1,1 posto, a ostala dobra i usluge za 0,1 posto, objavila je Agencija za statistiku BiH.

 

Nivo cijena u avgustu ove, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, viši je za 2,3 posto.

 

Hrana i bezalkoholna pića u prosjeku su skuplji za 3,6 posto, alkoholna pića i duhan za 1,9 posto, stanovanje i režijski troškovi za 0,9 posto, zdravstvo za 0,7 posto, prijevoz za 9,5 posto, rekreacija i kultura za 1,1 posto, obrazovanje za 0,2 posto, restorani i hoteli za 0,5 posto, te ostala dobra i usluge za 0,5 posto.

 

U avgustu ove, u odnosu na isti mjesec prošle godine, odjeća i obuća u prosjeku su jeftiniji za 9,5 posto, namještaj, aparati za domaćinstvo i redovno održavanje kuće za 0,1 posto, te komunikacije za 0,3 posto.

Izvor: