ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac obustavlja rad konsultativno-specijalističkih usluga

Dom zdravlja B. Petrovac
ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac obaviještava građane Bosanskog Petrovca da se, po prijemu pismenog akta iz KB Bolnice Bihać, obustavlja rad konsultativno-specijalističkih usluga u svim Domovima zdravlja.

 

To znači da se obustavlja rad do daljneg slijedećih specijalističkih ambulanti: kirurg, ortoped, internista, pulmolog, oftalmolog, neuropsihijatar, radiolog-UZV, ginekolog, fizijatar.

Za one pacijente kojima je započeto liječenje i kojima je neophodno pružiti uslugu u  konsultativno specijalističkoj zaštiti KB Bihać, zakazivanje pregleda se vrši u ambulanti Porodične medicine, a isti će zakazati odabrani ljekar.

Izvor: