Stisnite šaku i pogledajte u svoj zglob: Linije koje se pojave govore sve o vama, a i koliko ćete živjeti

šaka
Linije na zglobu, zvane i kao narukvice ili Rascette linije, razdvajaju dlan od ostatka ruke.

 

Ove linije govore mnogo o vašem zdravlju i budućnosti.

Broj ovih linija također predstavlja vašu dugovječnost, što ih više imate, duže ćete živjeti, kažu.

Prva neisprekidana linija daje 23 – 28 godina, druga 46-56, treća 69-84, a četvrta sve više osam decenija života.

Najčešći je broj jedna ili dvije narukvice na zglobu, dok rijetki imaju četiri. Za prvu kažu da je najvažnija. Duboka i jasna linija pokazuje da je osoba dobrog zdravlja i fit, a ako je slaba i isprekidana, onda označava neobzirnu i povodljivu osobu. Ako je kod žena zakrivljena prema bazi dlana – označava ginekološke probleme, a kod muškaraca probleme sa prostatom.

Druga Rascetta označava bogatstvo, prosperitet, sreću – ako je prava u jednoj liniji bez prekida. Treća linija označava ime i status osobe, ako je prava bez prekida, to pokazuje da je osoba vrlo uticajna.

Četvrta narukvica je paralela treće, i pokazuje jačinu te osobe.

Izvor: