Posted by: Ajla Abdic
0 comments
29 Aug

Nekoliko mjeseci nakon izbijanja sukoba s Informbiroom, Komunistička partija Jugoslavije je 1949. godine krenula u forsirani proces kolektivizacije sela što je podrazumjevalo nasilno učlanjivanje u zadruge i otkupa žitarica.

Nekoliko mjeseci nakon izbijanja sukoba s Informbiroom, Komunistička partija Jugoslavije je 1949. godine krenula u forsirani proces kolektivizacije sela što je podrazumjevalo nasilno učlanjivanje u zadruge i otkupa žitarica.

0 comments
05 Aug

Poslije uspostave kontrole nad pokretom “Mladi muslimani”, U

Poslije uspostave kontrole nad pokretom “Mladi muslimani”, U

0 comments
06 May

O Cazinskoj buni 1950, jedinoj pobuni seljaka u bivšoj Jugoslaviji, za Al Jazeeru govore preživjeli optuženi i protjerani Cazinjani.

O Cazinskoj buni 1950, jedinoj pobuni seljaka u bivšoj Jugoslaviji, za Al Jazeeru govore preživjeli optuženi i protjerani Cazinjani.

0 comments
06 May

Privođenja, ubistva i mučenja obilježila su zauvijek 6. maj 1950. godine. Bila je to najkrvavija pobuna bosanskih seljaka, Cazinska buna, koju ne smijemo nikada zaboraviti.

Privođenja, ubistva i mučenja obilježila su zauvijek 6. maj 1950. godine. Bila je to najkrvavija pobuna bosanskih seljaka, Cazinska buna, koju ne smijemo nikada zaboraviti.

0 comments
06 May

Prema svim utvrđenim pokazateljima, događaj koji je ostao upamćen kao „Cazinska buna“ bio je pobuna protiv nepravednog otkupa, gladi i neimaštine. Nažalost, više od pola stoljeća ovo je bila zataškana tema koja je prikazana kao državni udar i pobuna protiv tadašnjeg režima vlasti.

Prema svim utvrđenim pokazateljima, događaj koji je ostao upamćen kao „Cazinska buna“ bio je pobuna protiv nepravednog otkupa, gladi i neimaštine. Nažalost, više od pola stoljeća ovo je bila zataškana tema koja je prikazana kao državni udar i pobuna protiv tadašnjeg režima vlasti.

Back to top