0 comments
03 May

Nije nam namjera objašnjavati se s bilo kim, a naročito ne sa bivšim kadrovima koji su iz SDP-a isključeni upravo zbog djelovanja suprotno opredjeljenjima SDP BiH i prodaje na političkoj pijaci Unsko-sanskog kantona, ali radi naših građana i birača dužni smo iznijeti svoj stav po ovom pitanju.

Prilikom odabira kadrova, SDP BiH očekuje od svakog pojedinca da bude moralna i poštena osoba od ličnog integriteta.

Nije nam namjera objašnjavati se s bilo kim, a naročito ne sa bivšim kadrovima koji su iz SDP-a isključeni upravo zbog djelovanja suprotno opredjeljenjima SDP BiH i prodaje na političkoj pijaci Unsko-sanskog kantona, ali radi naših građana i birača dužni smo iznijeti svoj stav po ovom pitanju.

Prilikom odabira kadrova, SDP BiH očekuje od svakog pojedinca da bude moralna i poštena osoba od ličnog integriteta.

Back to top