Posted by: Mirela
0 comments
02 Dec

Na Kongresu Samostalnog Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine, koji je održan danas u Sarajevu, izabrano je rukovodstvo koje će ovaj Sindikat predstavljati u periodu 2017.-2021. godina.

Za predsjednika Sindikata je ponovno izabran Selvedin Šatorović iz Zenica, a za dopredsjednike Mirzet Pozderović iz Banovića i Filip Ćelar iz Livna.

Na Kongresu je usvojen Izvještaj o radu Sindikata, te Programski ciljevi i zadaci za 2017-2021. godinu.

Na Kongresu Samostalnog Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine, koji je održan danas u Sarajevu, izabrano je rukovodstvo koje će ovaj Sindikat predstavljati u periodu 2017.-2021. godina.

Za predsjednika Sindikata je ponovno izabran Selvedin Šatorović iz Zenica, a za dopredsjednike Mirzet Pozderović iz Banovića i Filip Ćelar iz Livna.

Na Kongresu je usvojen Izvještaj o radu Sindikata, te Programski ciljevi i zadaci za 2017-2021. godinu.

0 comments
22 Nov

U Unsko-sanskim novinama "Krajina" raspisan je konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ "Liskovac". 

Za prijave je ostalo još tri dana, a više informacija o konkursu potražite u prilogu.

U Unsko-sanskim novinama "Krajina" raspisan je konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ "Liskovac". 

Za prijave je ostalo još tri dana, a više informacija o konkursu potražite u prilogu.

0 comments
09 Apr

Predavanje je održano u 15 osnovnih i srednjih škola za 375 nastavnika, rekao je direktor Alić.

Na inicijativu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS-a, KJU Porodično savjetovalište provelo je anketiranje nastavnog osoblja u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo o problematici profesionalnog stresa, te je organiziralo nekoliko stručnih predavanja o toj temi. O tome su razgovarali resorni ministar Elvir Kazazović i direktor ove javne ustanove Senad Alić.

Predavanje je održano u 15 osnovnih i srednjih škola za 375 nastavnika, rekao je direktor Alić.

Na inicijativu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS-a, KJU Porodično savjetovalište provelo je anketiranje nastavnog osoblja u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo o problematici profesionalnog stresa, te je organiziralo nekoliko stručnih predavanja o toj temi. O tome su razgovarali resorni ministar Elvir Kazazović i direktor ove javne ustanove Senad Alić.

Back to top