0 comments
23 Jul

Neosporna činjenica je da je većina islamskih učenjaka menhedža ehli-sunneta vel-dzemata.

Neosporna činjenica je da je većina islamskih učenjaka menhedža ehli-sunneta vel-dzemata.

0 comments
16 Jun

dr. Yasir Qadhi predavač i islamski govornik koji je napisao nekoliko knjiga o islamu, navodi najznačajnije nedostatke od kojih pati selefijski/vehabijski pokret.

1. Svođenje teologije na apstraktne pojmove i teorijske doktrine, koje su manje bitne za opću poruku islama, do te mjere da apstraktna teologija i stavovi pojedinih učenjaka zakrivaju sve druge aspekte islama.

dr. Yasir Qadhi predavač i islamski govornik koji je napisao nekoliko knjiga o islamu, navodi najznačajnije nedostatke od kojih pati selefijski/vehabijski pokret.

1. Svođenje teologije na apstraktne pojmove i teorijske doktrine, koje su manje bitne za opću poruku islama, do te mjere da apstraktna teologija i stavovi pojedinih učenjaka zakrivaju sve druge aspekte islama.

0 comments
27 Apr

U našoj islamskoj znanstvenoj javnosti se malo ili nikako zna, ili bolje reči slabo je afirmisan Muhamed Zahid el Kevseri, vekil islamskog mešihata posljednjih dana Osmanlijskog hilafeta. Funkcija velikana islamskog mešihata u ono vrijeme bila je ravna funkciji šejhul-islama, jer funkcija šejhul-islama imala je više političke zadatke. Muhamed Zahid el Kevseri bježi ispred Ataturkova režima i sklanja se u Egipat a život provodi između Sirije i Egipta.

U našoj islamskoj znanstvenoj javnosti se malo ili nikako zna, ili bolje reči slabo je afirmisan Muhamed Zahid el Kevseri, vekil islamskog mešihata posljednjih dana Osmanlijskog hilafeta. Funkcija velikana islamskog mešihata u ono vrijeme bila je ravna funkciji šejhul-islama, jer funkcija šejhul-islama imala je više političke zadatke. Muhamed Zahid el Kevseri bježi ispred Ataturkova režima i sklanja se u Egipat a život provodi između Sirije i Egipta.

Back to top