Hrana u BiH je pod nadzorom i ona je temelj zdravlja ljudi

U Gradskoj vijećnici u Mostaru danas je obilježen Međunarodni dan sigurnosti hrane, koji je u skladu s Rezolucijom Generalne skupštine UN-a, ove godine prvi put obilježen širom svijeta.

Tako je u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, a uz podršku projekta USAID/Sweden FARMA II, održana prigodna svečanost te promocija monografije "Genetski modificirani organizmi – stanje i perspektive", čiji je izdavač Agencija.

Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, izjavio je da je hrana temelj zdravlja ljudi u BiH.

- Međutim, to je naša velika šansa za biznis i u tom smislu je naše ministarstvo s drugim agencijama usmjerilo svoj fokus na ovu oblast. Dosta pažnje usmjerili smo na ovu oblast implementirajući evropsko zakonodavstvo i na pitanja koja se odnose na postizanje evropskih standarda - kazao je Šarović.

Podsjetio je na to da su pionirski koraci napravljeni 2012. godine, kad je usvojeno niz važnih zakona i standarda, prenosi Avaz.

- Sigurna, zdrava i kvalitetna hrana privlači investicije u svakoj zemlji, pa tako i u BiH, utječe na potrošnju, zapošljavanje i svakako na opći rast jedne zemlje. Mi smo sada negdje na pola puta – rekao je Šarović.

Džemil Hajrić, direktor Agencije, naveo je da je fokus ovog dana promocija sigurnosti hrane.

- Sigurnost hrane je ključni faktor koji utječe i na broj obolijevanja, jer ne treba zaboraviti da na godišnjem nivou 650 miliona ljudi oboli od bolesti uzrokovanih hranom i da upravo iz tih razloga bude 420.000 smrtnih slučajeva – naveo je on.

Potcrtao je da je u BiH hrana pod nadzorom, jer, kako je kazao, postoji sistem institucija koji je u jednoj sinergiji i koje zajednički čine sve što je potrebno kako bi hrana, bilo da je riječ o proizvodima u BiH ili uvoznim, bila pod stalnim nadzorom.

- Naravno, tu je sistem koji može odgovoriti na sve izazove ukoliko se dese incidentne situacije -rekao je Hajrić.

Piter Dafi (Peter Duffy), šef Misije USAID-a u BiH, rekao je da se njihova podrška kroz saradnju s nadležnim agencijama tokom proteklih godina odnosila na izgradnju protokola za skladištenje hrane i obuku inspektora.

- Tokom proteklih godina pomogli smo da 425 kompanija iz BiH da dobiju međunarodni certifikat za kvalitet hrane. Hrana iz BiH se svake godine sve više izvozi u region i Evropsku uniju i postaje sve konkurentnija. Zbog toga je potrebno da postoji sistem koji može uhvatiti sve nepravilnosti - rekao je Dafi.

Profesor doktor Vojislav Trkulja, predsjednik Vijeća za GMO u BiH, istakao je da je veoma važno poslati poruku o tome da je u BiH uspostavljen sistem za nadzor genetski modificiranih organizama.

Izvor: