Nivo Une u Bihaću i dalje u porastu

una
Nivo rijeke Une u Bihaću je 97 centimetara, a kritična tačka izlijevanja 100 centimetara.


Nove padavine koje su registrovane u Bosni i Hercegovi uzrokovale su porast vodostaja rijeke Une u Bihaću za još jedan centimetar čime je ta rijeka sada svega tri centimetra ispod kritične tačke izlijevanja.  

Naime, nivo rijeke Une u Bihaću je 97 centimetara, s tim da i dalje ima tendenciju rasta. 

Kritična tačka izlijevanja 100 centimetara.  

Za sada je jedino zadovoljavajuće to što je nivo Une u Martin Brodu na razini 148 centimetara i ima tendenciju opadanja. 

Nivo rijeke Sane je u opadanju i u Sanskom Mostu iznosi 233, a u Vrhpolju 180 centimetara. Sana ima tendenciju daljnjeg pada.

Nivo rijeke Miljacke u Sarajevu (Ćumurija) stagnira i na razini je 115 centimetara. 

U padu je i nivo rijeke Bosne koja u Sarajevu (Reljevo) ima vodostaj 229 centimetara, a u Zenici 187 centimetara. U daljnjem je prognoziranom padu.

I nivo rijeke Jale u Tuzli je u padu i na razini je 60 centimetara. 

Prognozirane padavine u narednim danima ponovno bi mogle uticati na promjene u vodostaju rijeka u BiH. 

Izvor: