Odluka USK-a o zabrani kretanja migranata je diskriminatorna

Amnesty International potpuno uvažava jako tešku situaciju u Unsko-sankom kantonu i činjenicu da kantonalne vlasti snose sav pritisak trenutne situacije

Amnesty International (AI) je danas poslao pismo premijeru Unsko-sanskog kantona, Mustafi Ružniću, povodom odluke kantonalne operativne grupe za upravljanje pitanjima migracije da, počev od danas, nametne 24-satnu zabranu kretanja za izbjeglice, migrante i tražioce azila koji su smješteni u centrima Bira i Miral.

Kantonalni ministar unutrašnjih poslova najavio je ove sedmice da će zabrana kretanja biti apsloutna i neće se primjenjivati samo u slučaju da osobe imaju namjeru krenuti putem državne granice s namjerom da uđu u Hrvatsku.

Amnesty International smatra da je ova odluka kantonalne operativne grupe izuzetno problematična. Ne samo što su protivne međunarodnom zakonu, već bi ovakve mjere učinile postojeću veoma tešku situaciju u kojoj se nalaze hiljade ljudi u Unsko-sanskom kantonu potpuno nepodnošljivom. Amnesty International je tražio od kantonalne vlade da smjesta podigne mjere zabrane.

Pravo slobode kretanja je jedno od osnovnih prava koje je zagarantovano Poveljom o ljudskim pravima I Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, koje također ističu da sve osobe – bez razlike da li su oni državljani ili ne – imaju pravo na osnovne slobode, uključujući slobodu kretanja, na tom teritoriju. To pravo je zagarantovano i Aneksom 4 Daytonskog mirovnog sporazuma, navodi Amnesty International, čije sjedište je u Londonu.

Strani državljani, uključujući osobe koje su neregularnim putem ušle u BiH, a koje se nalaze na teritoriju BiH, uživaju ista ljudska prava i zaštitu kao i državljani BiH. Svaki pokušaj da na bilo koji način kolektivno ograniče prava ovih osoba bi bio diskriminatoran.

Amnesty International potpuno uvažava jako tešku situaciju u Unsko-sankom kantonu i činjenicu da kantonalne vlasti snose sav pritisak trenutne situacije.

-Mi smo također svjesni i toga da vlasti na ostalim nivoima, uključujući Vijeće ministara BiH i entitetske vlade, nisu do sada pružile neophodnu podršku kantonalnim vlastima da na adekvatan način odgovore izazovu s kojim se suočavaju – navodi Amnesty International uz napomenu kako je u više navrata pozivao Vijeće ministara i vlasti u entitetima da preuzmu punu odgovornost za smještaj izbjeglica i migranata, te pronađu uvjetne prostore u oba entiteta.

Situacija gdje Unsko-sanski kanton snosi svu odgovornost i obavezu da se brine o potrebama ljudi koji se tu trenutno nalaze nije održiva. I pored toga, odluku vlade i kantonalne operativne grupe da nametne mjere koje krše prava ljudi koji su smješteni u kampovima nije moguće opravdati, ocjena je Amnesty International, prenosi Fokus.

Umjesto mjera kojim se izbjeglice i migrant zatvaraju u neuvjetnim centrima, vlasti u BiH bi trebale što hitnije da pronađu i odrede dodatne prostore – u oba entiteta – za smještaj hiljade ljudi koji trenutno nemaju gdje spavati. Svako daljnje odlaganje znači da se BiH sve više približava stanju humanitarne krize, koja je neminovna ukoliko se pitanje smještaja hitno ne riješi, upozorava Amnesty International u današnjem saopćenju.

Izvor: