Proučite: Dova četvrti dan Ramazana

Home

Proučite: Dova četvrti dan Ramazana


EUZUBILLAHIMINEŠEJTANNIRADŽIM BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM.

 • ELHAMDULILLAHI RABIL ALEMIN VESELATU VESELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VEALA ALIHI VESAHBIHI EDŽMEIN.
 • VELILLAHI MULKUSSEMAVATI VEL ERD VALLAHU ALA KULLI ŠEJIN KADIR.
 • INNE FI HALKISSEMAVATI VEL ERDI VAHTILA FILLEJLI VENNEHARI LEAJATIN LI ULIL ELBAB.
 • ELLEZINE JEZKURUNELLAHE KIJAMEN VEKUUDEN VE ALA DŽUNUBIHIM VEJETEFEKKERUNE FI HALKISSEMAVATI VEL ERD.
 • RABBENA MA HALEKTE HAZA BATILA.
 • SUBHANEKE FEKINA AZABENNAR .
 • RABBENA INNEKE MEN TUDHILINNARE FEKAD ANZEJTEH.
 • VEMA LIZALIMINE MIN ENSAR.
 • RABBENA INNENA SEMINA MUNADIJEN JUNADI LIL IMANI EN AMINU BIRABBIKUM FE AMENNA.
 • RABBENA FAGFIRLENA ZUNUBENA VEKEFIR ANNA SEJIATINA VETEVEFENA MEAL EBRAR.
 • RABBENA VE ATINA MA VEADTTENA ALA RUSULIKE VELA TUHZINA JEUMEL KIJAMEH.
 • INNEKE LA TUHLIFUL MIAD.
 • RABBENA ATINA FIDDUNIJA HASENETEN VEFILAHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR.
 • RABBENAGFIRLI VELI VALIDEJJE VELIL MUNININE JEUME JEKUMUL HISAB.

BISMILLAHI – R – RAHMANI – R – RAHIM

 • EL – HAMDU LILLAHI RABBI – L – ALEMIN
 • ER – RAHMANI – R – RAHIM
 • MALIKI JEUMIDDIN
 • IJJAKE NA’BUDU VE IJJAKE NESTE’IN
 • INDINE – S – SIRATA – L – MUSTEKIM
 • SIRATALLEZINE EN’AMTE ALEJHIM
 • GAJRI – L – MAGDUBI ‘ALEJHIM VELE – D – DALLIN.
 • AMIN.

 

 • Hvala Tebi vječni Bože stvoritelje jedinoga svemilosnog i sveopćeg gospodara Sudnjeg dana, samo tebe mi slavimo i molimo s bezbroj dova.
 • Uputi nas pravim putem, putem kojim sipaš svoje blagodati koje znamo i ne znamo sačuvaj nas svoga gnjeva i nedaj da zalutamo.
 • Budi slavljen Gospodaru u srcima sviju ljudi od Mašrika do Magriba dok prostor i vrije živi.
 • Rahmetom nas svojim Bože pravoj sreći put pokaži, rahmetom nam svojim Bože bratsku ljubav nam osnaži.
 • Bože daj da svi ko jedan držimo se svjesno svega što nam posla u Kur’anu kao rahmet svoj najveći.
 • Jer to vodi pravim putem i vječitoj pravoj sreći, samo ti si svemogući koji sve što hoće može, pa i ovu Murad dovu uslušaj nam dragi Bože.

Subhane rabike rabbil izzeti amma jusifunveselamun alel murselin velhamdulilahi rabil alemin.

(Ovo proučiti tri puta i nanijetiti na šta hočeš i koja želja da bude uslišana kod Uzvišenog Allaha)

 

(Izvor: putemislama.com)

Tagovi
Topic
Objavio: Tue, 30/05/2017 - 17:16

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top