U toku realizacija višemjesečnog sedmog ciklusa Projekta ,,Kurs Znakovnog jezika”

Bb

Epidemija COVID-a 19, migrantska kriza, samo su neki od problema koji otežavaju život građanima USK-a.


Ipak, dešava se i nešto pozitivno. ,,Udruženje gluhih i nagluhih” Bihać ne odustaje od zamisli da što više osoba osposobi za komunikaciju ,,Znakovnim jezikom”. Kontinuirano se odvijaju Ciklusi kurseva ovoga jezika, a polaznici su razvrstani u više grupa, kako bi se ispoštovale mjere prevencije od zaraze. Ipak, jedno im je zajedničko, a to je da su vrlo zainteresovani i predani, željni da nauče, kako bi sebi i gluhim i nagluhim osobama olakšali komunikaciju u različitim životnim situacijama.


 Među polaznicima kursa ,,Znakovnog jezika” su medicinski radnici, maturanti srednjih škola, studenti dodiplomskih studija, magistri, profesori, nastavnici, inžinjeri, psiholozi….
 Projekat ,,Kurs Znakovnog jezika” se finansira sredstvima dobivenim od Federalnog ministarstva rada isocijalne politike. Sredstva su obezbijeđena iz dijela prihoda ostvarenih u proračunu Federacije BiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, za 2020. godinu.
 Nadamo se da će ponukani ovim pozitivnim primjerom i drugi učiniti više da olakšaju život osobama sa invaliditetom.

Izvor: