Zbog čega, kome, kada i koliko se daje za sadekatul-fitr

Uzvišeni Allah propisao je da se na koncu svetog mjeseca ramazana, prije bajram-namaza, izdvoji sadekatul-fitr (kolokvijalno vitre), bez kojih, smatra se, ramazanski post i ibadet nije validan.

O propisu 

Što se tiče propisa, sadakatul-fitr je obaveza koju je propisao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i koju moraju izvršiti svi muslimani. Shodno tome, ono što Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredi ili učini obaveznim, ima isti status kao i ono što Uzvišeni Allah naredi ili učini obaveznim.  

Kaže Uzvišeni Allah:

“Onaj ko se pokorava Poslaniku, pokorava se i Allahu; a onaj ko glavu okreće – pa Mi te nismo poslali da im čuvar budeš.”[1]

“Onoga ko se suprotstavi Poslaniku, a poznat mu je pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće, i bacit ćemo ga u Džehennem – a užasno je on boravište!”[2]

“Ono što vam Poslanik da, to uzmite, a ono što vam zabrani, ostavite; i bojte se Allaha jer Allah, zaista, strahovito kažnjava.” [3]

Ko je obavezan dati sadekatul-fitr

Sadekatul-fitr je obaveza svakom muslimanu, i maloljetnom i punoljetnom, i muškarcu i ženi, i slobodnom i robu.

Abdullah b. Omer, radijallahu anhu, rekao je: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je sadekatul-fitr u ramazanu, četiri pregršti datula ili ječma, za svakog roba i slobodnog, muškarca i ženu, maloljetnog i punoljetnog muslimana.”[4]

Sadekatul-fitr nije obavezno izdvajati za plod u majčinoj utrobi, ali ako se izdvoji dobrovoljno, u tome nema smetnje. Vođa pravovjernih Osman, radijallahu anhu, imao je običaj izdvajati sadekatul-fitr i za dijete u majčinoj utrobi. Musliman je obavezan izdvojiti vitre za sebe, ali i za one koje je obavezan izdržavati: supruga i bližnje, ako oni nisu u stanju da izdvajaju sami za sebe. Ipak, ako su u stanju, preče je da sami za sebe izdvoje, jer su i oni time obavezani u osnovi.

Osoba koja nema imetka, nije obavezna izdvojiti sadekatul-fitr, ali osoba koja posjeduje imetak koji prelazi preko onoga što joj je potrebno za troškove u danu i noći Bajrama obavezna je izdvojiti sadekatul-fitr.

Ako ne posjeduje dovoljno sredstava, onda će izdvojiti barem četiri pregršti (namirnica), radi riječi Uzvišenog:

“Zato se Allaha bojte koliko god možete, i slušajte i pokoravajte se i milostinju udjeljujte – za svoje dobro. A oni koji budu sačuvani gramzljivosti, bit će ti koji će uspjeti”[5], i riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ako vam nešto naredim, uradite to koliko ste u stanju.”[6] 

Mudrost propisivanja

Što se tiče mudrosti propisivanja sadekatul-fitra, više je nego očita, jer je sadekatul-fitr dobročinstvo prema siromasima, koje im olakšava da zajedno s bogatašima podijele sreću i veselje u danima Bajrama bez potrebe da traže od drugih.

Udjeljivanjem sadakatul-fitra do izražaja dolazi svojstvo plemenitosti i jednakosti, i čišćenje postača od manjkavosti, grijeha i ružnih postupaka koje je uradio u toku posta. Sadekatul-fitrom također javno ispoljava zahvala Allahu na blagodati kojom je počastio one koji su ispostili, u namazu proveli i raznim dobrim djelima ispunili mjesec ramazan.

Od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je sadekatul-fitr kao čišćenje za postača od ružnih postupaka i grijeha, i kao hrana za siromahe. Onaj ko sadekatul-fitr izdvoji prije bajram-namaza, bit će mu primljen, a onaj ko ga izdvoji nakon bajram-namaza, brojat će se kao obična sadaka.”[7]

Što se tiče mjesta, podijelit će ga siromasima koji žive u njegovom mjestu boravka, u vremenu kada je obavezan udijeliti, svejedno boravio tu privremeno ili stalno, a dozvoljeno je poslati sadekatul-fitr u druga mjesta u kojima žive muslimani.

Kome se daje sadekatul-fitr

Što se tiče onih kojima se daje sadekatul-fitr: siromasi i oni koji imaju velike dugove koje nisu u stanju izmiriti, bit će im udijeljeno shodno njihovoj potrebi. Dozvoljeno je podijeliti sadekatul-fitr na više osoba, a dozvoljeno je i više sadekatul-fitra dati jednoj osobi.

Za ovu godinu Vijeće muftija Rijaseta Islamske zajednice BiH odredilo je iznos sadekatul-fitra, pa je prva kategorija vitri 20 KM, druga deset, a treća sedam KM. Za bošnjačku dijasporu u Njemačkoj, Austriji, Belgiji, Holandiji, Švedskoj, najviša iznosi 20 eura, potom 15 eura i deset eura, prenosi Avaz.

Izvor: