Posted by: Armin Lojić
0 comments
14 Nov

Takozvani austrijski kredit od pet miliona eura od koga je trebalo modernizirati Univerzitet u Bihaću realiziran je krajem 2014. godine i članice Bihaćkog univerziteta dobile su moderna nastavna sredstva.

Međutim, dvije godine otkako su članice Univerziteta dobile izuzetno kvalitetnu opremu ona se ne koristi!?

No ogromni kredit Kanton vraća, pa ove godine treba platiti milion KM iako se raskošno skupa nastavna sredstva uopće ne koriste!?

Takozvani austrijski kredit od pet miliona eura od koga je trebalo modernizirati Univerzitet u Bihaću realiziran je krajem 2014. godine i članice Bihaćkog univerziteta dobile su moderna nastavna sredstva.

Međutim, dvije godine otkako su članice Univerziteta dobile izuzetno kvalitetnu opremu ona se ne koristi!?

No ogromni kredit Kanton vraća, pa ove godine treba platiti milion KM iako se raskošno skupa nastavna sredstva uopće ne koriste!?

Posted by: Azra Dž.
0 comments
03 Nov

Mnogima je potpuno razumljivo kadrovsko rješavanje pojedinaca u našem društvu, što je vrlo vjerovatno nerijetka pojava i u naprednijim društvima od našeg koje je i truhlo.

Mnogima je potpuno razumljivo kadrovsko rješavanje pojedinaca u našem društvu, što je vrlo vjerovatno nerijetka pojava i u naprednijim društvima od našeg koje je i truhlo.

Posted by: Azra Dž.
0 comments
03 Nov

U Bihaću je jučer zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Članovi Vlade, na 125. sjednici, utvrdili su Strategije razvoja visokog obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu za period 2019. -2024. godine.

U Bihaću je jučer zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Članovi Vlade, na 125. sjednici, utvrdili su Strategije razvoja visokog obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu za period 2019. -2024. godine.

Posted by: Armin Lojić
0 comments
16 Oct

Bez da se trudimo i istražujemo, redakcija portala USN.ba je o Univerzitetu u Bihaću pisala dovoljno, sada oni pišu o sebi.

Kantonalni sud u Bihaću je, dana 12.10.2017. godine, potvrdio u cjelosti optužnicu Kantonalnog tužilaštva USK u Bihaću protiv optuženog Mujić Ibrahima, profesora na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz čl. 383.stav 3. KZ FBIH.

Bez da se trudimo i istražujemo, redakcija portala USN.ba je o Univerzitetu u Bihaću pisala dovoljno, sada oni pišu o sebi.

Kantonalni sud u Bihaću je, dana 12.10.2017. godine, potvrdio u cjelosti optužnicu Kantonalnog tužilaštva USK u Bihaću protiv optuženog Mujić Ibrahima, profesora na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz čl. 383.stav 3. KZ FBIH.

Posted by: Armin Lojić
0 comments
10 Oct

Prije nekoliko dana, objavljena je vijest o lošem plasmanu Univerziteta u Bihaću na rang listama koje određuju plasman ustanova ovog tipa.

Naime, prema webometrics.info jasno je vidljivo na kojoj se poziciji nalazi Univerzitet u Bihaću, dostupna inofrmacija svima u svijetu, kao i našim srednjoškolcima, budućim studentima, koji po svemu sudeći mnogo kvalitetnije koriste ono što je nužna potreba danas (internet) od mnogih profesora koji rade na Univerzitetu u Bihaću.

Prije nekoliko dana, objavljena je vijest o lošem plasmanu Univerziteta u Bihaću na rang listama koje određuju plasman ustanova ovog tipa.

Naime, prema webometrics.info jasno je vidljivo na kojoj se poziciji nalazi Univerzitet u Bihaću, dostupna inofrmacija svima u svijetu, kao i našim srednjoškolcima, budućim studentima, koji po svemu sudeći mnogo kvalitetnije koriste ono što je nužna potreba danas (internet) od mnogih profesora koji rade na Univerzitetu u Bihaću.

0 comments
05 Oct

Iako prema kantonalnim zakonima o visokom obrazovanju, profesori s državnih fakulteta ne mogu istovremeno predavati i na privatnim fakultetima bez saglasnosti matičnog fakulteta ili senata, sve je manje onih koji to poštuju. Mnogi ne sjede na radnom mjestu puno radno vrijeme te bez dozvole odlaze po dodatne honorare u privatnom sektoru.

Iako prema kantonalnim zakonima o visokom obrazovanju, profesori s državnih fakulteta ne mogu istovremeno predavati i na privatnim fakultetima bez saglasnosti matičnog fakulteta ili senata, sve je manje onih koji to poštuju. Mnogi ne sjede na radnom mjestu puno radno vrijeme te bez dozvole odlaze po dodatne honorare u privatnom sektoru.

Posted by: Armin Lojić
0 comments
04 Oct

Senat Univerziteta u Bihaću donio je odluku kojom se predviđa smanjenje ličnih primanja profesora ove visokoškolske ustanove za 30 posto, a istovremeno je donesena odluka o značajnom smanjenju angažmana gostujućih predavača.

Dekan ovog univerziteta Fadil Islamović ističe da je procijenjeno kako će se na ovaj način, na godišnjem nivou, ostvariti uštede od preko 500.000 maraka.

Senat Univerziteta u Bihaću donio je odluku kojom se predviđa smanjenje ličnih primanja profesora ove visokoškolske ustanove za 30 posto, a istovremeno je donesena odluka o značajnom smanjenju angažmana gostujućih predavača.

Dekan ovog univerziteta Fadil Islamović ističe da je procijenjeno kako će se na ovaj način, na godišnjem nivou, ostvariti uštede od preko 500.000 maraka.

Back to top