fbpx Zajednička izjava članova Predsjedništva BiH

Zajednička izjava članova Predsjedništva BiH

Home

Zajednička izjava članova Predsjedništva BiH

Članovi Predsjedništva BiH
Članovi Predsjedništva BiH usaglasili su tekst zajedničke izjave nakon prve redovne sjednice koja je održana danas.


Tekst izjave prenosimo u cjelosti:

Polazeći od činjenice da je Bosna i Hercegovina 15. februara 2016. godine podnijela Zahtjev za članstvo u EU, te da je Vijeće EU za opće poslove 20. februara 2016. godine odlučilo da provede postupak utvrđen članom 49. Ugovora o Evropskoj uniji;

Opredijeljeni da poštujemo odredbe Ustava Bosne i Hercegovine i Daytonskog mirovnog sporazuma, ustavnu strukturu i nadležnosti svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, uvažavajući primjenu usvojenog Sistema koordinacije procesa evropskih integracije u Bosni i Hercegovini;

Podsjećajući da Bosna i Hercegovina dijeli zajedničke vrijednosti, historiju i kulturno naslijeđe sa državama EU;

Izražavajući punu privrženost načelima i vrijednostima na kojima se temelji EU;

Potvrđujući da je članstvo u EU strateški vanjskopolitički prioritet i cilj Bosne i Hercegovine;

Imajući u vidu obnovljeni i osnaženi pristup EU Bosni i Hercegovini, usvojen na sastanku Vijeća EU za vanjske poslove 15. decembra 2014. godine;

Cijeneći pojačani angažman i podršku EU, sadržane u dokumentu Evropske komisije „Kredibilna perspektiva proširenja i pojačan angažman Evropske unije na Zapadnom Balkanu“, objavljenom 6. februara 2018. godine;

Pozdravljajući činjenicu da je na Summitu EU i država Zapadnog Balkana, održanom 17. maja 2018. godine u Sofiji, potvrđena evropska perspektiva država Zapadnog Balkana i prepoznata njihova posvećenost evropskim vrijednostima i principima;

Imajući u vidu opredijeljenost svih političkih subjekata u Bosni i Hercegovini za ubrzanje procesa integracije Bosne i Hercegovine u EU;

Ističući značaj političkog momenta nakon Općih izbora u Bosni i Hercegovini;

Mi, dolje potpisani članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine:

-Izražavamo posvećenost provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Bosne i Hercegovine.

-Izražavamo spremnost da, u skladu sa Kopenhagenškim i Madridskim kriterijima, radimo na provođenju ekonomsko-socijalnih reformi, jačanju vladavine prava, borbi protiv korupcije, reformi javne uprave i unapređenju administrativnih kapaciteta za preuzimanje pravne stečevine EU.

- Izražavamo opredijeljenost da se do 31. decembra 2018. godine dostave odgovori Bosne i Hercegovine na dodatna pitanja Evropske komisije u postupku pripreme mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU.

-Očekujemo pozitivno mišljenje Evropske komisije (avis) o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU i pozitivnu političku odluku Vijeća EU o dodjeljivanju kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini tokom 2019. godine.

-Smatramo da bi dodjeljivanje kandidatskog statusa dalo snažan podstrek provođenju svih reformi neophodnih za ispunjavanje kriterija za članstvo u EU.

-Izražavamo opredijeljenost da tokom našeg mandata doprinesemo ubrzanju reformskih procesa s ciljem da Bosna i Hercegovina što prije nakon dodjele kandidatskog statusa započne pristupne pregovore za članstvo u EU.

-Pozivamo sve države članice i institucije EU da nastave pružati podršku provođenju reformi u procesu integracije Bosne i Hercegovine u EU, navedeno je u tekstu zajedničke izjave.

Objavio: Wed, 12/12/2018 - 16:41
Back to top