0 comments
19 Apr

U sklopu aktivnosti „Aprila mjeseca čistoće“ dana 18.04.2017. godine održan je radni sastanak u kabinetu općine Cazin.

Tema sastanka bila je Divlje deponije, opasne vrste otpada kao i prevencije i suzbijanja onečišćenja javnih površina.

U sklopu aktivnosti „Aprila mjeseca čistoće“ dana 18.04.2017. godine održan je radni sastanak u kabinetu općine Cazin.

Tema sastanka bila je Divlje deponije, opasne vrste otpada kao i prevencije i suzbijanja onečišćenja javnih površina.

0 comments
25 Jan

Na inicijativu bihaćkog gradonačelnika Šuhreta Fazlića danas je održan radni sastanak  na kojem su bihaćki arhitekti i projektanti razgovarali o stanju urbanizma grada Bihaća.

Radni sastanak  koji je prvi put orgaziran u gradskoj upravi Bihaća bio je prilika da čelni čovjek grada Bihaća sasluša mišljenje i stavove struke kada je u pitanju urbanizam i nelegalna gradnja u na području grada, sa posebnim akcentom na neplansku gradnju u užem jezgru grada.

Na inicijativu bihaćkog gradonačelnika Šuhreta Fazlića danas je održan radni sastanak  na kojem su bihaćki arhitekti i projektanti razgovarali o stanju urbanizma grada Bihaća.

Radni sastanak  koji je prvi put orgaziran u gradskoj upravi Bihaća bio je prilika da čelni čovjek grada Bihaća sasluša mišljenje i stavove struke kada je u pitanju urbanizam i nelegalna gradnja u na području grada, sa posebnim akcentom na neplansku gradnju u užem jezgru grada.

0 comments
20 Jan
Na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu 18. januara 2017. godine održan je radni sastanak sa rukovodiocima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, ministrom Ervinom Bibanovićem i komesarom Mujom Koričićem.Na sastanku je razgovarano o već poduzetim aktivnostima, i to primarno o partnerstvu u realizaciji programa cjeloživotnog učenja „Ljetna škola – Sigurnost u odgojno-obrazovnim ustanovama“, koji će se realizirati u toku juna 2017. godine.
Na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu 18. januara 2017. godine održan je radni sastanak sa rukovodiocima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, ministrom Ervinom Bibanovićem i komesarom Mujom Koričićem.Na sastanku je razgovarano o već poduzetim aktivnostima, i to primarno o partnerstvu u realizaciji programa cjeloživotnog učenja „Ljetna škola – Sigurnost u odgojno-obrazovnim ustanovama“, koji će se realizirati u toku juna 2017. godine.
0 comments
16 Jan
Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović održao je danas radni sastanak sa predstavnicima preduzeća.Upravitelja zgrada na području grada, Službe za inspekcijske poslove i Službe civilne zaštite, u cilju stvaranja uslova za normalno korištenje kolektivnih stambenih zgrada i javnih površina oko zgrada u zimskim uslovima.
Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović održao je danas radni sastanak sa predstavnicima preduzeća.Upravitelja zgrada na području grada, Službe za inspekcijske poslove i Službe civilne zaštite, u cilju stvaranja uslova za normalno korištenje kolektivnih stambenih zgrada i javnih površina oko zgrada u zimskim uslovima.
Back to top